Omfattas föräldralediga och sjuklediga av Lärarlöne­satsningen?

Ja. Men under ledigheten kan arbetsgivaren inte kvittera ut något statsbidrag för den personen. Om det dyker upp konkreta ärenden där någon missgynnas till exempel på grund av föräldraledighet måste vi titta på det i det enskilda fallet.

Kriterierna i förordningen gäller och ska tillämpas transparent.

Det är arbetsgivaren som ska intyga till Skolverket att de uppsatta riktlinjerna har följts. Vid tillämpningen av kriterierna är det självklart att någon diskriminering i strid med lag till skydd för föräldralediga inte får förekomma.

När det gäller effekter på sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är det rimligen vanliga regler som gäller, det vill säga SGI baseras på den beräknade inkomsten om man varit kvar i arbete. Men specifika och kluriga frågor kring detta bör hänvisas till Försäkringskassan.