Uppdaterad

Omfattas karriärlärare av Lärarlönesatsningen?

Ja, karriärlärare är som grupp inte undantagna från Lärarlönesatsningen. Alla ska prövas mot kriterierna i förordningen. Beroende på bedömningen i det enskilda fallet kan även en förstelärare eller lektor komma ifråga. En huvudman som väljer att helt utesluta förstelärare/lektorer behöver kunna motivera sitt beslut.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla