Uppdaterad

Omfattas nyanställda av Lärarlönesatsningen?

Nej. Helt nyanställda är undantagna från Lärarlönesatsningen. Det står uttryckligen i regeringens promemoria att satsningen inte får användas till nyrekrytering. Beroende på kriteriernas utformning lär så gott som nyexaminerade lärare i praktiken inte heller kunna komma ifråga. Erfarenhet lyfts fram i kriterierna. Detta är en viktig fråga för LR då löneutvecklingen inom yrket generellt sett är dålig och vi anser att erfarenhet inte värderas tillräckligt idag.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla