Omfattas rektorer/skolledare av Lärarlönesatsningen?

Som Lärarlönelyftet har blivit utformat är rektorer/skolledare inte generellt undantagna.

Alla ska prövas mot kriterierna i förordningen. Beroende på bedömningen i det enskilda fallet kan därför även en rektor/skolledare komma ifråga, även om det är ovanligt.

Lärarnas Riksförbund har dock varit tydliga med att detta är en satsning som oavkortat ska gå till legitimerade lärare och vi anser därför att pengarna inte ska gå till rektorer/skolledare.