Uppdaterad

Ska lönepåslagen gälla tillsvidare eller vara tidsbegränsade?

Lönepåslagen ska gälla tillsvidare. Det är vår bestämda uppfattning och det är även regeringens mening. Detta för att kunna betraktas som ett lönelyft.

Detta är en viktig lokalfacklig fråga att försöka påverka respektive huvudman i.

Det förekommer dock att vissa arbetsgivare endast ger tidsbegränsade påslag, vilket vi menar är fel. Man missar då intentionen från regeringens sida att långsiktigt få upp yrkets attraktivitet via ett högre löneläge.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla