Uppdaterad

Vad är bra med lärarlönelyftet?

Lärares löner släpar efter och är alldeles för låga. Därför behövs lärarlönelyftet och därför står Lärarnas Riksförbund bakom denna satsning på lärares löner. Men den beslutade statliga satsningen räcker inte ensamt till för att komma tillrätta med problemen med lärares löneläge. Långsiktigt är det dock bra för lärares lönestruktur att pengar skjuts till.

Lärarlönelyftet är ett delresultat av vårt påverkansarbete. Vi vill åstadkomma ökad attraktionskraft för läraryrket bland annat genom bättre löner.

Lärarlönelyftet innebär, tillsammans med karriärstegsreformen, att staten tillför drygt 4,5 miljarder kronor per år till den totala lönesumman för landets lärare, vilket är unikt jämfört med andra yrkesgrupper.

Kriterierna är bra och ska tillämpas. Lärarnas Riksförbund anser inte att det finns behov av ytterligare kriterier eller urvalsmetoder på lokal nivå.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla