Vad är LR missnöjt med angående Lärarlönelyftet?

Satsningen motsvarar inte helt det vi arbetat för. Lärare i grundskola och gymnasium behöver absolut lyftas, men vi vill också att t.ex. lärare i vuxenutbildningen ska omfattas, liksom studie- och yrkesvägledare.

Vår uppfattning är att i princip alla Lärarnas Riksförbunds medlemmar uppfyller minst ett kriterium och därför borde omfattas av Lärarlönelyftet.

Satsningen från statens sida räcker inte till för att ge lönelyft till alla som uppfyller kriterierna. Därför ska vi hävda att mer pengar måste tillskjutas från huvudmännen. Detta har vissa kommuner valt att göra.