Stöd och råd för dig som är lärare

Tips som hjälper dig i din yrkesroll

I ditt uppdrag som lärare har du ett stort ansvar för elevernas utveckling och lärande men du har också ett viktigt myndighetsutövande. Här har vi samlat information och råd som kan vara ett stöd i din yrkesroll.

Lärarnytt

Lärarnytt

Lärarnytt med aktuella nyheter kring avtalsrörelsen, rabatter och förmåner eller hur olika reformer inom skolan påverkar dig.

Läs mer
Prov, bedömning och betyg

Prov, bedömning och betyg

Lärarens uppdrag är att främja elevernas kunskapsutveckling samt följa och bedöma den på ett medvetet och pedagogiskt sätt. Bedömningarna hänger samma...

Läs mer
Digital medlemsjour

Digital medlemsjour

Svar på dina frågor. Vi har samlat och besvarat de vanligaste frågorna vi får av medlemmar. Sökbart och kategoriserat för snabb hjälp.

Hitta svar på dina frågor
Ditt ansvar och dina befogenheter

Ditt ansvar och dina befogenheter

Som lärare har du både skyldigheter och befogenheter i ditt yrke. Det gäller till exempel tillsynsplikt under skoldagen och utflykter och anmälningssk...

Läs mer
Yrkesetik för lärare

Yrkesetik för lärare

Allt lärande innefattar värderingar och etiska ställningstaganden. Lärares yrkesetik beskriver de gemensamma värderingar som lärare förväntas ha...

Läs mer
Planera din arbetstid

Planera din arbetstid

Du som är lärare med lov och ferier — privat eller kommunal anställning — har som medlem tillgång till ett praktiskt verktyg för att hålla koll på ...

Läs mer
Introduktionsperiod för nya lärare

Introduktionsperiod för nya lärare

Till dig som är ny i yrket vill vi först och främst gratulera till att du valt ett av de viktigaste och roligaste yrkena man kan tänka sig.

Läs mer
Skolans styrdokument

Skolans styrdokument

Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler, till exempel Skollagen, förordningar, läroplanerna och kursplanerna. Dessa är bindande och ska f...

Läs mer
Förstelärare eller lektor

Förstelärare eller lektor

Skolhuvudmän kan inrätta karriärtjänster för lärare genom att söka statsbidrag från Skolverket. Bidragen ska täcka kostnader för löneökningar. Syftet ...

Läs mer
Lärarlegitimation

Lärarlegitimation

Du som är lärare behöver ha en lärarlegitimation för att få tillsvidareanställas och för att få undervisa och sätta betyg. Men det finns undantag för ...

Läs mer

Uppdaterad