Ditt ansvar och dina befogenheter

Som lärare har du både skyldigheter och befogenheter i ditt yrke. Det gäller till exempel tillsynsplikt under skoldagen och utflykter och anmälningsskyldighet om du misstänker att en elev under 18 år far illa. Men du har också befogenheter under vissa omständigheter.

Din skyldighet att anmäla

Din skyldighet att anmäla

Du har en skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om du misstänker att ett barn far illa. Enligt Socialtjänstlagen är anmälningsskyldigheten d...

Du måste anmäla om en elev far illa
Tillsynsplikt

Tillsynsplikt

Du som är lärare kan aldrig frånsäga dig tillsynsplikten eller delegera den till någon annan, exempelvis en förälder. Tillsynsplikten gäller inom både...

Lärares tillsynsplikt
Omhändertagande av föremål som tillhör elev

Omhändertagande av föremål som tillhör elev

Rektorn och lärarna får ta ifrån en elev ett föremål om det används så att det stör utbildningen eller riskerar att skada någon i skolan eller på frit...

Regler för att beslagta föremål
Disciplinära åtgärder

Disciplinära åtgärder

Du som är lärare har vissa disciplinära befogenheter mot olämpligt uppträdande och mindre förseelser, till exempel när elever är stökiga och stör unde...

Ramarna för disciplinåtgärder
Straffrättsligt ansvar

Straffrättsligt ansvar

Brottsbalkens regler gäller i skolan såväl för lärare som för andra medborgare. Lärare kan göra sig skyldiga till uppsåtliga brott, men det förutsätte...

Ansvar och straff
Medicinering av elever

Medicinering av elever

Om en elev behöver medicineras under skoltid har lärare skyldighet att hjälpa till. Ibland uppstår frågan om vilket ansvar läraren har för medicinerin...

Vem ska ge eleven medicinen?
Våga vara lärare

Våga vara lärare

Samtidigt som vi vet att landets lärare gör ett fantastiskt arbete ser vi att många känner sig starkt ifrågasatta. Det här vill vi på Lärarnas Riksför...

Våga vara lärare

Uppdaterad