Landskronadomen

Ett rättsfall om tillsynsplikt

Som lärare måste du kunna ge dig i väg från skolan med eleverna ibland. Trots tillsynsansvaret kan ingen begära att en lärare ska kunna förutse allting. Ett rättsfall som illustrerar detta är följande (Hovrätten över Skåne och Blekinge dom nr DB 4197).

I slutet av 1990-talet åtalades några lärare efter en tragisk olycka i Landskrona. Två dåligt simkunniga flickor hade drunknat då de badade på grunt vatten under en skolutflykt.

Inför utflykten hade lärarna tagit reda på elevernas simförmåga och hade därför kännedom om att några av dem inte kunde simma. Vid utflykten var därför lärarna särskilt uppmärksamma på dessa elever. Väderleksförhållandena var mycket bra.

Domstolen konstaterade att lärarna inte hade kunnat förutse att förhållandena på den välbesökta badplatsen plötsligt kunde ändras till följd av vind och strömmar. Lärarna brast således inte i sin tillsyn.


Uppdaterad