Våga vara lärare

Testa: hur agerar du?

Samtidigt som vi vet att landets lärare gör ett fantastiskt arbete ser vi att många känner sig starkt ifrågasatta. Det här vill vi på Lärarnas Riksförbund ändra på. Vi vill att alla parter – lärare, rektorer, elever och föräldrar – ska förstå de spelregler som finns, för att därmed kunna ta sitt ansvar.

Idag blir många lärare ifrågasatta trots att de bara gör sitt jobb. Det är påtryckningar från politiskt håll om hur lärare ska och bör arbeta. Det är föräldrar och elever som utövar påtryckningar om undervisningen och betygen. Det är rektorer som under press från skolhuvudmän, föräldrar, elever och ibland kanske media, inte ger lärare det stöd de behöver och förtjänar.

När lärare blir hotade med anmälningar och många lärare känner en oro, då riskerar vi att duktiga lärare faktiskt inte fullt ut kan göra sitt jobb, och kanske till och med lämnar yrket.

Lärare har ett stort ansvar för att utveckla och upprätthålla förtroendefulla relationer med sina elever och med deras föräldrar. I de allra flesta fall är detta inte något problem, det är tvärtom för många det allra bästa med läraryrket. Det som behövs för att läraryrket ska vara så bra som det kan vara är samhällets tillit. En tro på att det som sker i svenska skolor och klassrum till allra största delen är bra, tillräckligt bra, och ofta mycket bra.

Hur skulle du agera? Testa dina val!

Den interaktiva filmen som finns här är en fiktiv berättelse om vad som skulle kunna hända i ett klassrum nära dig. Avsikten är att visa på att lärare ställs inför val i yrkesutövningen och att händelseförloppet beror på vilka val läraren gör. Filmen Våga vara lärare är en spelfilm, inte en instruktion eller rådgivning. Det innebär att interaktiviteten bygger på förenklingar, och filmens syfte är inte att ge rätta svar utan att ligga till grund för diskussion.

Det är ofta svårt att veta i stunden vad ett val kommer att leda till, men det är också viktigt att de val man gör är reflekterade utifrån lagstiftning, skolans organisation och lärares yrkesetik. Väldigt sällan står det mellan ”det rätta” och ”det felaktiga” valet, oftast står det mellan ett antal bättre och ett antal sämre val.

I filmen leder olika val till olika konsekvenser. Vi bygger dessa konsekvenser på att ha läst ett antal olika anmälningar till Skolinspektionen. Väljer du på ett visst sätt kommer skolan att få kritik av Skolinspektionen, väljer du på ett annat sätt får du som lärare istället stöd av inspektionen för ditt agerande. Ytterligare ett val leder istället till ett stärkt förtroende mellan läraren och elevens föräldrar, som i det fallet inte alls gör någon anmälan.

Vad filmen vill visa:

  • Du måste som lärare agera – att välja att göra ingenting är inte en fungerande lösning.
  • Det är lättare för lärare att agera om det finns rutiner för hur man hanterar ordningsproblem på skolan.
  • Att ta direkt kontakt med elevens föräldrar är avgörande för att bygga förtroende och goda relationer.