Lärarnytt

Nyhetsbrevet till dig som är lärare

Lärarnytt med aktuella nyheter kring avtalsrörelsen, rabatter och förmåner eller hur olika reformer inom skolan påverkar dig.

Nyhetsbrevet går ut via e-post till yrkesverksamma lärare ungefär en gång i månaden.

Tidigare utgåvor


Får du inte Lärarnytt? Anmäl dig här!

Misstänker du att du avanmält dig, och inte får nyhetsbrevet? Återaktivera din prenumeration här.


Uppdatera dina medlemsuppgifter

E-postadresser till våra medlemmar hämtar vi från vårt medlemsregister. Om du är osäker på vilken e-postadress du anmält till oss kan du via Mina Sidor uppdatera dina medlemsuppgifter.

Får varken du eller dina kollegor Lärarnytt?

Om din e-postadress stämmer, men du får ändå inte våra nyhetsbrev, så kan det bero på att nyhetsbreven fastnar som massutskick i kommunens eller din arbetsgivares spam-filter. Då behöver vår server som skickar nyhetsbreven 'godkännas'. Det kan arbetsgivarens it-avdelning hjälpa till med.

Så här kan du lösa det

Kontakta några av dina kollegor som också är LR-medlemmar och fråga om de får nyhetsbreven. Om det behövs så kontakta arbetsgivarens IT-avdelning för att få vår avsändaradress klassad som "icke spam" Adresserna är:

  • lr.se
  • lararnasriksforbund.anpdm.com