Introduktionsperiod för nya lärare

Du har rätt till en introduktionsperiod med mentor

Till dig som är ny i yrket vill vi först och främst gratulera till att du valt ett av de viktigaste och roligaste yrkena man kan tänka sig.

När man är nyexaminerad och börjar sin första tjänst som lärare har man rätt att få en introduktionsperiod med en mentor som stöd på ett yrkesmässigt, personlig och socialt plan. Under introduktionsperioden ska den nya läraren ges möjlighet pröva på så mycket som möjligt av det som ingår i lärararbetet, men med stöd av en erfaren lärare och i ett lugnare tempo. Att våga pröva olika grepp, att se vad som fungerar och inte fungerar och att ständigt vilja bli bättre är väsentligt för den nya läraren, både i nuet men också för att fortsätta utvecklas under hela yrkeskarriären.

Mentorn kan vara en erfaren lärare, men det är personlighet och intresse för uppgiften som ska vara avgörande snarare än åldern. Mentorns uppgift är i första hand att stödja den nya läraren och uppmuntra dennes självreflektion. Att mentor och adept ges möjlighet att besöka varandras lektioner kan bidra positivt till ämnen att diskutera för att utveckla undervisningen.

Introduktionsperioden är till för att

  • stimulera din professionella utveckling
  • bidra till en trygg och utvecklande arbetsmiljö för dig
  • utveckla din förståelse för skolan som arbetsplats och skolans roll i samhället.

Din rätt till en introduktionsperiod kan du läsa om i:

Vem har rätt till en introduktionsperiod?

Du som är lärare eller förskollärare och har behörighetsgivande examen ska genomföra en introduktionsperiod. Det gäller om du undervisar i det som du har behörighet för, och introduktionen ska motsvara din behörighet. Om du inte har rätt till introduktion på din första anställning har du alltså rätt till det så fort du får en anställning som motsvarar din behörighet.

När ska introduktionsperioden starta?

Introduktionsperioden ska börja direkt vid anställningens start. Det gäller både vid fasta anställningar och vid visstidsanställningar som är längre än 30 dagar. Om du har bytt jobb och påbörjat en introduktionsperiod hos en annan arbetsgivare så ska du göra klart din introduktionsperiod hos din nya arbetsgivare. Det är rektorn eller förskolechefen som ska se till att det finns en plan för din introduktionsperiod.

Stöd av en mentor

Enligt Behörighetsförordningen Länk till annan webbplats. ska du få stöd av en mentor under introduktionen. Mentorn ska vara legitimerad lärare, och ska ha tillräcklig erfarenhet för uppgiften som mentor.

Det är viktigt att mentorn ges fortsättningar att fullgöra sin uppgift, samt att du får möjlighet att fullgöra så många av yrkets uppgifter som möjligt under introduktionen.


Information för dig som ombud

Mer inom ämnet