Studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar

Välkommen till en kursen om studie- och yrkesvägledning. Den är en medlemsförmån för dig som är studerandemedlem i Lärarnas Riksförbund. Kursen består av fem moduler. Du kan ta del av alla fem eller bara de som du är intresserad av.

Du behöver logga in för att kunna ta del av utbildningsmaterialet.

Välj vad som passar dig

Här finns massor av material, tips och idéer, däribland ett exempel på en handlings- och aktivitetsplan för arbetet med skola-arbetsliv.

Kursinnehåll