Starta en lokal studerandeförening

Engagerad, hellre än likgiltig

Lokalföreningarna är ryggraden inom LR Stud då det är dessa som anordnar aktiviteter och evenemang på respektive lärosäte, för de studerandemedlemmar som går på denna ort.

Lokalföreningarna kan anpassa vad de vill erbjuda våra studerandemedlemmar och på detta sätt komplettera lärarutbildningen, utifrån vad de och medlemmarna tycker saknas.

Fotograf: Armin Ehrenwall

Alla lärosäten, med studenter till lärare och studie- och yrkesvägledare, har möjlighet att ha en lokalförening som för medlemmarnas talan och som anordnar intressanta föreläsningar och aktiviteter.

Varje lokalförening har minst två mandat vid LR Studs årliga konvent. På konventet beslutas det om vad LR Stud ska tycka och verka för kommande verksamhetsår, men man väljer också en ny Central Styrelse.

”Att starta en lokalförening är något som är väldigt kul, det är väldigt lärorikt och man har hela tiden hjälp på vägen.”

Sara Karlsson, studerandeföreningen

KONTAKT

Rebecca Roth


Hej och välkomna till Lärarnas Riksförbunds studerandeförening. Jag heter Rebecca Roth, jag är ordförande för föreningen men även uppstartsansvarig för nya lokalföreningar.

Att starta en lokalförening inom LR Stud är väldigt enkelt. Du samlar ihop ett gäng kompisar eller studiekamrater, har ett årsmöte och sen är ni igång. Som lokalförening är ni fria inom ramarna för LR Studs stadgar och har tillgång till en egen ekonomi som gör att ni kan anordna egna aktiviteter för studentmedlemmarna på er studieort.

För att kunna starta en lokalförening måste man vara minst 1 ordförande och 1 kassör. Ibland går det inte att få ihop detta, men då kan man starta en arbetsgrupp. Då behövs en engagerad på studieorten och en från LR Studs Centrala Styrelse.

Som lokalförening/arbetsgrupp kan ni arrangera föreläsningar, seminarier, pizzahäng, ha styrelsemöten och annat som är nyttigt och studiesocialt.

Vill du veta mer? Vad kul! Min mailadress är rebecca.roth@stud.lr.se, och jag finns alltid tillgänglig för frågor och är med er hela vägen från uppstart till aktiv lokalförening.

Bli en del av LR Stud - det är fantastiskt!


Uppdaterad