Starta en lokal studerandeförening

Engagerad, hellre än likgiltig

Lokalföreningarna är ryggraden inom LR Stud då det är dessa som anordnar aktiviteter och evenemang på respektive lärosäte, för de studerandemedlemmar som går på denna ort.

Lokal­föreningarna kan anpassa vad de vill erbjuda våra studerande­medlemmar och på detta sätt komplettera lärar­utbildningen, utifrån vad de och medlemmarna tycker saknas.

Fotograf: Armin Ehrenwall

Alla lärosäten, med studenter till lärare och studie- och yrkesvägledare, har möjlighet att ha en lokalförening som för medlemmarnas talan och som anordnar intressanta föreläsningar och aktiviteter.

Det är kul att vara engagerad i en lokalförening. Och finns ingen på din studieort så kan du starta en förening tillsammans med andra studenter.

Lokalföreningsguiden - er hjälp för att driva förening

Till din hjälp har du Lokalföreningsguiden Länk till annan webbplats. och andra föreningar inom LR Stud samt vår Centrala Styrelse.

Varje lokalförening har minst två mandat vid LR Studs årliga konvent. På konventet beslutas det om vad LR Stud ska tycka och verka för kommande verksamhetsår, men man väljer också en ny Central Styrelse.

Kontakt: cs@stud.lr.se

”Att starta en lokalförening är något som är väldigt kul, det är väldigt lärorikt och man har hela tiden hjälp på vägen.”

Sara Karlsson, studerandeföreningen