Verksamhetsförlagd utbildning

VFU, en obligatorisk och viktig del av lärarutbildningen

Under din VFU blir du tilldelad en handledare på arbetsplatsen. Vi på Lärarnas Riksförbund anser att det är viktigt att din handledare är en behörig och professionell lärare eller studie- och yrkesvägledare.

En av tankarna bakom dagens lärarutbildning är att föra teori och praktik närmare varandra. Den högskoleförlagda delen och den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen, VFU, ska tillsammans skapa en helhet.

Kontakta ditt studerandeombud eller medlemsjouren om du behöver stöd i frågor kring VFU.

Mer inom ämnet


Uppdaterad