Verksamhetsförlagd utbildning

VFU, en obligatorisk och viktig del av lärarutbildningen

Under din VFU blir du tilldelad en handledare på arbetsplatsen. Vi på Lärarnas Riksförbund anser att det är viktigt att din handledare är en behörig och professionell lärare eller studie- och yrkesvägledare.

En av tankarna bakom dagens lärarutbildning är att föra teori och praktik närmare varandra. Den högskoleförlagda delen och den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen, VFU, ska tillsammans skapa en helhet.

Kontakta ditt studerandeombud eller medlemsjouren om du behöver stöd i frågor kring VFU.

Broschyr: LR Studs allmänna råd om VFU

Denna broschyr innehåller goda råd och checklistor både för dig som är student, för din handledare och för rektorn på din skola.

Till webbutiken
Broschyren LR Studs allmänna råd om VFU

Mer inom ämnet


Uppdaterad