Stöd och råd för dig som är studie- och yrkesvägledare

Tips som hjälper dig i din yrkesroll

I Lärarnas Riksförbund finns cirka 2 000 medlemmar som arbetar som studie- och yrkesvägledare. Vi arbetar för att studie- och yrkesvägledare ska ha bra arbetsvillkor, god löneutveckling och hög status.

Lärarnas Riksförbund centralt driver SYV-frågor på alla plan.

Så driver Lärarnas Riksförbund SYV-frågorna

Så driver Lärarnas Riksförbund SYV-frågorna

Catharina Niwhede är studie- och yrkesvägledare och en av ledamöterna i förbundsstyrelsen. Flera gånger har hon fått frågan hur Lärarnas Riksförbund d...

Läs mer
Digital medlemsjour

Digital medlemsjour

Svar på dina frågor. Vi har samlat och besvarat de vanligaste frågorna vi får av medlemmar. Sökbart och kategoriserat för snabb hjälp.

Hitta svar på dina frågor
Ämnesforum för vägledare

Ämnesforum för vägledare

Vi bevakar studie- och yrkesvägledarens fackliga frågor, policyfrågor inom Lärarnas Riksförbund samt lobbyverksamhet.

LADDA NER BROSCHYR

Lönestatistik för studie- och yrkesvägledare

Lärarnas Riksförbund arbetar aktivt för att studie- och yrkesvägledares löner ska höjas. I Saco lönesök hittar du lönestatistik men du har också andra löneverktyg som Lönekollen och Min löneutveckling för att se hur du liger till lönemässigt.

Yrkesetik för studie- och yrkesvägledare

Yrkesetik för studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare har en allt viktigare roll i samhället. Behovet av professionell vägledning är stort och individer gör återkommande studie-...

Läs mer
Kompetensutveckling i ditt yrke

Kompetensutveckling i ditt yrke

Du som ska ge andra vägledning i studier och yrken måste naturligtvis få möjlighet att hålla dig själv uppdaterad med den senaste informationen om arb...

Läs mer
Din roll som studie- och yrkesvägledare

Din roll som studie- och yrkesvägledare

För att elever ska kunna sätta sig in i olika valmöjligheter och ta ställning till framtida utbildning och yrke, behöver flera på skolan ha ansvar i v...

NYHETSBREVET FÖR DIG SOM ÄR VÄGLEDARE
Politik för studie- och yrkesväg­ledning

Politik för studie- och yrkesväg­ledning

I skolverkets Allmänna råd finns inga riktlinjer kring antalet tjänster eller hur många elever det ska finnas per studie-och yrkesvägledare. Det finns...

NYHETSBREVET FÖR DIG SOM ÄR VÄGLEDARE
Saco Studentmässa

Saco Studentmässa

Med anledning av covid-19 ställer Saco Studentmässa om till digitalt. Det skapar flera nya möjligheter, som att vi nu kan välkomna besökare från hela ...

Läs mer

FORUM FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING

Lärarnas Riksförbunds forum för studie- och yrkesvägledning bevakar studie- och yrkesvägledarens fackliga frågor, och bistår förbundsstyrelsen med underlag till beslut och driver specifika SYV-frågor.

Ledamöterna i forumet är förtroendevalda och arbetar som vanligt som studie- och yrkesvägledare till vardags.

Vi verkar för

  • att en legitimation införs
  • att öka intresset för fackliga frågor
  • att vägledartjänsterna endast ska innehas av utbildade studie- och yrkesvägledare
  • att våra etiska regler förankras bland studie- och yrkesvägledarna och görs allmänt kända och respekterade
  • att det är en hög kvalitet och bredd på studie- och yrkesvägledarutbildningen.
  • att alla yrkesverksamma och blivande studie- och yrkesvägledare ansluter sig till Lärarnas Riksförbund
  • att stärka studie- och yrkesvägledningens kvalitet genom en ständig debatt och analys av kunskapsområdet.

Lokalföreningar

Studie- och yrkesvägledare har möjlighet att bilda en lokalförening endast för vägledare i sin hemkommun. Det ger vägledare i Lärarnas Riksförbund ett extra forum där vägledarfrågor är centrala. Det är inte svårt att bilda en egen lokalförening. Det fungerar ungefär som en lokalavdelning på arbetsplatsen. Kontakta styrelsen för forumet för studie- och yrkesvägledarna för närmare instruktioner.


Uppdaterad