Stöd och råd för dig som är studie- och yrkesvägledare

Tips som hjälper dig i din yrkesroll

I Lärarnas Riksförbund finns cirka 2 000 medlemmar som arbetar som studie- och yrkesvägledare. Vi arbetar för att studie- och yrkesvägledare ska ha bra arbetsvillkor, god löneutveckling och hög status.

Lärarnas Riksförbund centralt driver SYV-frågor på alla plan.

Så driver Lärarnas Riksförbund SYV-frågorna

Så driver Lärarnas Riksförbund SYV-frågorna

Catharina Niwhede är studie- och yrkesvägledare och en av ledamöterna i förbundsstyrelsen. Flera gånger har hon fått frågan hur Lärarnas Riksförbund d...

Läs mer
Ta hjälp av våra karriär­rådgivare

Ta hjälp av våra karriär­rådgivare

Du som är medlem i Lärarnas Riksförbund erbjuds kostnadsfri granskning av din LinkedIn-profil, jobbansökan, intervjuträning eller karriärrådgivning.

Läs mer

FORUM FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING

Lärarnas Riksförbunds forum för studie- och yrkesvägledning bevakar studie- och yrkesvägledarens fackliga frågor, och bistår förbundsstyrelsen med underlag till beslut och driver specifika SYV-frågor.

Ledamöterna i forumet är förtroendevalda och arbetar som vanligt som studie- och yrkesvägledare till vardags.

Vi verkar för

  • att en legitimation införs
  • att öka intresset för fackliga frågor
  • att vägledartjänsterna endast ska innehas av utbildade studie- och yrkesvägledare
  • att våra etiska regler förankras bland studie- och yrkesvägledarna och görs allmänt kända och respekterade
  • att det är en hög kvalitet och bredd på studie- och yrkesvägledarutbildningen.
  • att alla yrkesverksamma och blivande studie- och yrkesvägledare ansluter sig till Lärarnas Riksförbund
  • att stärka studie- och yrkesvägledningens kvalitet genom en ständig debatt och analys av kunskapsområdet.

Lokalföreningar

Studie- och yrkesvägledare har möjlighet att bilda en lokalförening endast för vägledare i sin hemkommun. Det ger vägledare i Lärarnas Riksförbund ett extra forum där vägledarfrågor är centrala.

Det är inte svårt att bilda en lokalförening. Kontakta styrelsen för forumet för studie- och yrkesvägledarna för närmare instruktioner.

Lönestatistik för studie- och yrkesvägledare

Lärarnas Riksförbund arbetar aktivt för att studie- och yrkesvägledares löner ska höjas. I Saco lönesök hittar du lönestatistik men du har också andra löneverktyg som Lönekollen och Min löneutveckling för att se hur du liger till lönemässigt.

Yrkesetik för studie- och yrkesvägledare

Yrkesetik för studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare har en allt viktigare roll i samhället. Behovet av professionell vägledning är stort och individer gör återkommande studie-...

Läs mer
Kompetensutveckling i ditt yrke

Kompetensutveckling i ditt yrke

Du som ska ge andra vägledning i studier och yrken måste naturligtvis få möjlighet att hålla dig själv uppdaterad med den senaste informationen om arb...

Läs mer
Din roll som studie- och yrkesvägledare

Din roll som studie- och yrkesvägledare

För att elever ska kunna sätta sig in i olika valmöjligheter och ta ställning till framtida utbildning och yrke, behöver flera på skolan ha ansvar i v...

NYHETSBREVET FÖR DIG SOM ÄR VÄGLEDARE
Politik för studie- och yrkesväg­ledning

Politik för studie- och yrkesväg­ledning

I skolverkets Allmänna råd finns inga riktlinjer kring antalet tjänster eller hur många elever det ska finnas per studie-och yrkesvägledare. Det finns...

NYHETSBREVET FÖR DIG SOM ÄR VÄGLEDARE