Synpunkter och råd vad gäller prao

Ämnesforum för studie- och yrkesvägledning

Vad ska jag göra om arbetsgivaren säger att jag ska ordna praoplatser till eleverna?

Vem ska hitta platser, ha kontakter med arbetsplatsen, följa upp etcetera?

Att hitta platser och ta kontakt med arbetsplatser bör ligga på en särskild praosamordnare och inte vara Syv:s uppgift. Praon innebär ett merarbete för Syv, där det måste finns utrymme i tjänsten för att arbeta med det. Det kan också innebära merarbete för lärare, då planering av för-och efterarbete av prao bör ske i samarbete mellan Syv och lärare.

Vad behöver man som Syv tänka på när det gäller arbetstid etcetera?

Du kommer att få en högre arbetsbelastning under dessa perioder och du behöver komma överens med din arbetsgivare hur man ska lösa det.

Vad behöver man tänka på som lärare?

Att det blir en extra arbetsuppgift att planera för och genomföra. Detta behöver diskuteras med rektor.

Ska man ta bort andra arbetsuppgifter?

Arbetet ska rymmas inom arbetstiden. Beroende på hur din tjänst ser ut, hur många elever du ansvarar för o.s.v. så är det möjligt att annat måste tas bort för att klara av och hinna med praoarbetet.

Vad ska jag göra om arbetsgivaren säger att jag ska ordna prao-platser till eleverna?

I det generella stadsbidraget till kommunerna finns medel för att hantera praon. Efterfråga hur den potten används.