Politik för studie- och yrkesväg­ledning

Så tycker Lärarnas Riksförbund

I skolverkets Allmänna råd saknas riktlinjer kring antalet tjänster eller hur många elever det ska finnas per studie-och yrkesvägledare. Det finns inte heller riktlinjer för hur vägledningen bör organiseras.

Utformningen är delegerad till den lokala nivån och efterfrågan på studie- och yrkesvägledare i skolan påverkas av kommunernas ekonomiska prioriteringar. Detta har lett till stora skillnader mellan olika kommuner och skolor vad gäller antal elever per vägledare, andel behöriga vägledare och kvaliteten på vägledningen.

Lärarnas Riksförbunds ståndpunkt är att de stora skillnaderna måste åtgärdas med statliga regleringar, och vi arbetar för

  • reglering av lägsta antal timmar studie- och yrkesvägledarutbildningen som respektive elev ska få under sin skoltid med start tidigt i grundskolan
  • skärpta behörighetskrav för studie- och yrkesvägledare där Skollagen ska kräva SYV-examen för anställning som SYV
  • en tydligare uppföljning av verksamheten från statens sida
  • en likvärdig studie- och yrkesvägledning i landet som kompenserar för elevers olika bakgrund, förutsättningar och behov
  • att en SYV-legitimation på sikt ska kunna bli verklighet
  • att studie-och yrkesvägledarnas möjligheter till kompetensutveckling garanteras
  • att svensk forskning om studie- och yrkesvägledningen, samt yrkets vetenskapliga kunskapsbas, förstärks
  • att det är en hög kvalitet, och bredd, på studie- och yrkesvägledarutbildningen och att den hålls uppdaterad

Lite av det vi jobbar för har vi sammanfattat i ett antal bildspel som vi spridit på sociala medier. Här kan du ta del av dessa.

Politik för studie- och yrkesväg­ledning

Politik för studie- och yrkesväg­ledning

Det finns stora skillnader i landet vad gäller antal elever per vägledare, andel behöriga vägledare och kvaliteten på vägledningen. Det vill vi ändra ...

Läs mer
Tydligare mål för vägledning på varje skola

Tydligare mål för vägledning på varje skola

Hälften av studie- och yrkesvägledarna saknar tydliga mål för hur vägledningen ska bedrivas på deras skola. Därför behövs tydliga nationella mål och g...

Professionsprogram för vägledare behövs

Professionsprogram för vägledare behövs

Hälften av vägledarna i skolan har funderat på att sluta på grund av bristande utvecklings- och karriärmöjligheter. Därför behövs ett nationellt profe...

Så driver Lärarnas Riksförbund SYV-frågorna

Så driver Lärarnas Riksförbund SYV-frågorna

Catharina Niwhede är studie- och yrkesvägledare och en av ledamöterna i förbundsstyrelsen. Flera gånger har hon fått frågan hur Lärarnas Riksförbund d...

Läs mer

Bristfällig studie- och yrkesvägledning i skolorna

Lärarnas Riksförbunds undersökningar visar att elever som har haft bristande tillgång till studie- och yrkesvägledning i grundskolan löper större risk för programbyten eller avhopp i gymnasieskolan. Därmed är det av yttersta vikt att tillgängligheten och kvaliteten av svensk
studie- och yrkesvägledning höjs kraftigt. Läs mer på Skolverket om vägledning Länk till annan webbplats.