Politik för studie- och yrkesväg­ledning

Så tycker Lärarnas Riksförbund

I skolverkets Allmänna råd finns inga riktlinjer kring antalet tjänster eller hur många elever det ska finnas per studie-och yrkesvägledare. Det finns inte heller riktlinjer för hur vägledningen bör organiseras.

I skolverkets Allmänna råd finns inga riktlinjer kring antalet tjänster eller hur många elever det ska finnas per studie-och yrkesvägledare. Det finns inte heller riktlinjer för hur vägledningen bör organiseras. Utformningen är delegerad till den lokala nivån och efterfrågan på studie- och yrkesvägledare i skolan påverkas av kommunernas ekonomiska prioriteringar. Detta har lett till stora skillnader mellan olika kommuner och skolor vad gäller antal elever per vägledare, andel behöriga vägledare och kvaliteten på vägledningen.

Lärarnas Riksförbunds ståndpunkt är att de stora skillnaderna måste åtgärdas med statliga regleringar, och vi arbetar för

  • reglering av lägsta antal timmar studie- och yrkesvägledarutbildningen som respektive elev ska få under sin skoltid med start tidigt i grundskolan
  • skärpta behörighetskrav för studie- och yrkesvägledare där Skollagen ska kräva SYV-examen för anställning som SYV
  • en tydligare uppföljning av verksamheten från statens sida
  • en likvärdig studie- och yrkesvägledning i landet som kompenserar för elevers olika bakgrund, förutsättningar och behov
  • att en SYV-legitimation på sikt ska kunna bli verklighet
  • att studie-och yrkesvägledarnas möjligheter till kompetensutveckling garanteras
  • att svensk forskning om studie- och yrkesvägledningen, samt yrkets vetenskapliga kunskapsbas, förstärks
  • att det är en hög kvalitet, och bredd, på studie- och yrkesvägledarutbildningen och att den hålls uppdaterad

  Bristfällig studie- och yrkesvägledning i skolorna

  Lärarnas Riksförbunds undersökningar visar att elever som har haft bristande tillgång till studie- och yrkesvägledning i grundskolan löper större risk för programbyten eller avhopp i gymnasieskolan. Därmed är det av yttersta vikt att tillgängligheten och kvaliteten av svensk
  studie- och yrkesvägledning höjs kraftigt. Läs mer på Skolverket om vägledninglänk till annan webbplats

  Mer inom ämnet


  Uppdaterad