Studie- och yrkesvägledare
– så kan du nätverka

Vad gäller om man är studie- och yrkesvägledare och arbetar på flera olika skolor? Och hur hittar man vägledarkollegor att nätverka med? Carina Levander från Lärarnas Riksförbunds forum för studie- och yrkesvägledning ger dig svar.

Uppdaterad

Fråga: Jag blir färdig studie- och yrkesvägledare i vår och kommer snart börja söka jobb. Efter vad jag har hört har många vägledare jobb på flera olika skolor. Vad ska jag tänka på om jag ska söka en sådan tjänst?

Svar: På orter med små skolor är det ganska vanligt att en studie- och yrkesvägledare har flera olika arbetsplatser. Det som är viktigt då är att du ändå får möjligheter att genomföra uppdraget på ett bra sätt. Du ska ha samma förutsättningar att utföra dina arbetsuppgifter som kollegor som arbetar på endast en skola. Att komma till en skola en dag i veckan och genomföra samtal på löpande band är inte acceptabelt. Läroplanernas mål för studie- och yrkesvägledningen gäller i alla lägen. Det innebär att alla elever ska ha tillgång till en studie- och yrkesvägledare, och inte bara vid ett enda tillfälle som eleven är kallad till. En del elever behöver komma på samtal vid flera tillfällen.

Du måste även få möjlighet att skaffa tillräcklig kunskap om eleverna och att vinna deras förtroenden för att underlätta samtalen. Självklart ska du också ha tillgång till ett riktigt arbetsrum med den utrustning du behöver. Att vara på fler arbetsplatser kan upplevas stressande, så be din chef om hjälp med att prioritera i vilken ordning du ska utföra dina arbetsuppgifter om tiden inte räcker till. Din chef har ansvar för att du har en väl fungerande arbetsmiljö och för att arbetsbelastningen inte blir för tung.

Fråga: Jag är den enda studie- och yrkesvägledaren på min skola och även om jag trivs så känns det ibland ensamt. Lärarna på skolan kan bolla idéer och ta stöd av varandra på ett sätt som jag saknar. Vad ska jag göra?

Svar: Försök att hitta ett studie- och yrkesvägledar-nätverk där du kan ingå. De flesta kommuner har sådana nätverk, och i många fall ingår även de som arbetar på fristående skolor i dessa. På mindre orter, eller om avstånden mellan skolorna är stora, kan det vara svårare att få till fysiska möten. Man kan då ha träffar via nätet i stället. På Facebook finns det en grupp som heter ”SYV forum Sverige” där du kan bli medlem både som yrkesverksam vägledare och under studietiden. I gruppen kan du ställa frågor och diskutera med andra vägledare, och även få tips om var det finns andra nätverksgrupper som du kan
gå med i.

Om du är nyexaminerad studie- och yrkesvägledare kan du kanske bilda ett nätverk med dina gamla klasskamrater, eller hålla kontakt med dina före detta handledare. Vikten av att vi som grupp har möjlighet att på olika sätt träffas är central för att kunna driva frågor
som rör studie- och yrkesvägledning. Det är något som vi verkligen vill uppmuntra!

Carina Levander från Lärarnas Riksförbunds forum för studie- och yrkesvägledning