Studie- och yrkesvägledning för nyanlända elever

Att visa vägen till utbildning och jobb i Sverige

Du som är studie- och yrkesvägledare har en mycket viktig roll för dessa elever och deras val för framtiden.

De barn och ungdomar som flyttat till Sverige har mycket olika utbildningsnivå. Vissa kan inte läsa och andra har en gymnasieutbildning med djupare ämneskunskaper. De ska alla få en möjlighet att utbilda sig i det svenska skolsystemet för att i framtiden hitta ett jobb eller studera vidare vid universitet.

Du har en viktig roll i att visa olika vägar

Varje elev har olika kunskaper och förutsättningar när det gäller att skapa sin egen framtid i Sverige. Du har en mycket viktig roll i att hjälpa eleven göra kloka val som öppnar dörrar för möjligheter i livet. Här nedan finns några länkar till inspiration.

Vägledningen av nyanlända måste få ta tid

Vägledningen av nyanlända måste få ta tid

– Sök upp vägledarkollegor i din kommun som har mer erfarenhet, och se till att ha gott om tid för vägledningssamtalen. Det är studie- och yrkesvägled...

Läs mer

Att skapa framtid - en avhandling om syv och nyanlända

Åsa Sundelin har skrivit en avhandling Länk till annan webbplats. om studie- och yrkesvägledande samtal med unga i migration. 

UR: Vägledning för nyanlända

UR har gjort ett program inom serien Lärlabbet som handlar om studie- och yrkesvägledning för nyanlända Länk till annan webbplats..