Vägledarnytt

Nyhetsbrevet till dig som är studie- och yrkesvägledare

Vägledarnytt är nyhetsbrevet som skickas till dig som är medlem och jobbar som studie- och yrkesvägledare.

Vägledarnytt går ut med e-post till yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare några gånger om året.

Tidigare utgåvor


Får du inte Vägledarnytt? Anmäl dig här!

Misstänker du att du avanmält dig, och inte får nyhetsbrevet? Återaktivera din prenumeration här.

Uppdatera dina medlemsuppgifter

E-postadresser till våra medlemmar hämtar vi från vårt medlemsregister. Om du är osäker på vilken e-postadress du anmält till oss kan du via Mina Sidor uppdatera dina medlemsuppgifter.

Får varken du eller dina kollegor Vägledarnytt?

Om din e-postadress stämmer, men du får ändå inte våra nyhetsbrev, så kan det bero på att nyhetsbreven fastnar som massutskick i kommunens eller din arbetsgivares spam-filter. Då behöver vår server som skickar nyhetsbreven 'godkännas'. Det kan arbetsgivarens it-avdelning hjälpa till med.

Så här kan du lösa det

Kontakta några av dina kollegor som också är LR-medlemmar och fråga om de får nyhetsbreven. Om det behövs så kontakta arbetsgivarens IT-avdelning för att få vår avsändaradress klassad som "icke spam" Adresserna är:

  • lr.se
  • lararnasriksforbund.anpdm.com