Uppdaterad

Jag har haft föräldramöte på kvällstid. Har jag rätt till ersättning?

Kollektivavtalet definierar viss arbetstid som obekväm. I regel är detta arbete på kvällar, nätter och helgdagar.

Om ordinarie arbetstid har förlagts till kvällstid i stället för till dagtid, till exempel för att ett föräldramöte ska kunna genomföras, kan ob-ersättning utgå enligt regler i kollektivavtalet. Förläggningen skall ske i god tid, annars kan det istället uppstå övertid som ska ersätts med övertidsersättning.

De flesta kollektivavtal ger rätt till ersättning för arbete på kvällstid. I det kommunala avtalet ger till exempel arbete mellan kl. 19-22 på måndag - torsdag rätt till ob-ersättning.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla