Lönestatistik

Här kan du jämföra lön utifrån olika sektorer, åldersgrupper och yrken.

Välj sektor:


Kommunal sektor uppdelat på skolyrke och ålder.

Genomsnittlig grundlön 2017

Åldersgrupp

Grundskollärare

Gymnasielärare

Lärare i yrkesämnen

Studie- och yrkesvägledare

Avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning

18-24

22 900

24 900

25 900

27 100

...

25-34

29 900

31 700

32 400

30 000

...

35-44

33 600

35 600

34 900

31 700

57 000

45-54

34 800

37 000

35 900

33 200

59 300

55-64

35 500

38 100

37 000

34 200

59 200

65-66

35 600

38 100

37 700

34 400

60 900

Totalt ålder

33 100

35 900

35 800

32 500

59 000

 

Källa: Statistiska Centralbyrån

Privat sektor uppdelat på skolyrke och ålder.

Genomsnittlig grundlön 2017

Åldersgrupp

Grundskollärare

Gymnasielärare

Civilingenjörsyrken

Banktjänstemän och redovisningsekonomer med flera

Jurister

Snickare, murare och anläggnings-arbetare

18-24

24 800

...

30 600

25 200

...

29 100

25-34

30 100

28 500

36 600

33 200

42 300

30 700

35-44

33 100

32 000

45 600

41 200

61 700

32 000

45-54

33 400

35 500

49 500

40 000

...

32 400

55-64

33 700

34 900

49 300

39 800

64 100

32 900

65-66

...

...

...

...

...

...

Totalt ålder

31 600

32 200

44 800

37 800

56 300

31 500

Källa: Statistiska Centralbyrån