Planera din arbetstid

Arbeta inte gratis – ha koll på din arbetstid!

Du som är medlem, och är lärare med lov och ferier — privat och kommunal anställning, har tillgång till ett praktiskt arbetstidsverktyg för att hålla koll på den reglerade arbetstiden.

Woman hand typing on a laptop in restaurant.

För stora delar av lärarkåren tillämpas inte arbetstidsreglerna på det sätt som lagstiftare och avtalsslutande parter har avsett. Det ”gränslösa arbete” som blir följden är oförenligt med gällande lag och avtal. Det visar exempelvis Lärarnas Riksförbunds egna undersökningar.

För att komma till rätta med det här problemet är det viktigt att hålla koll på sin arbetstid, vilket verktyget Planera din arbetstid hjälper dig med.

Du behöver logga in för att komma åt verktyget.


Uppdaterad