Publicerad

Vad ska jag tänka på när jag blir arbetslös?

Vad ska jag göra om min arbetsgivare vill säga upp mig?

Oavsett orsak till en uppsägning så ska du som medlem hos lärarnas Riksförbund alltid kontakta ditt ombud så fort som möjligt.

Vad gör jag om jag inte har något lokal ombud som jag kan vända mig till?

Kontakta ditt kommun ombud eller lärarnas riksförbund medlemsjour saknas lokal ombud och kommun ombud så går det att få hjälp av en regional ombudsman.

Vad kan man få för hjälp från lärarnas riksförbund ombud vid en uppsägning?

Hela processen ska hanteras enligt lagar och avtal. Det är inte säkert att arbetsgivaren kärlen känner till dem, särskilt inte om det är en mindre arbetsgivare. För arbetsgivarens del händer det här kanske bara någon gång, men vi ombudsmän arbetar med detta hela tiden. Vi kan alla detaljer, till exempel vad som gäller enligt lagen om anställningsskydd

Vad har arbetsgivarna förut att säga upp mig eller dra ner på min tjänst vid arbetsbrist?

Arbetsgivaren kan fatta beslut om organisationen ska se annorlunda ut i framtiden, till exempel att du ska vara färre lärare anställda. Men vem som ska sägas upp, processen ska gå till och vilka förhandlingar och överläggningar det ska jag kalla till står tydligt i lagen om anställningsskydd det där får vi hjälpa till att se så att allt hanteras på ett korrekt sätt.

Kan jag få någon kompensation om jag har blivit uppsagd på oriktiga grunder?

Ligger naturligtvis i arbetsgivarens intresse att följa regelverket. När vi träffar arbetsgivaren bevakar vi medlemmens rättigheter enligt lagar och avtal. Ibland visar arbetsgivaren kan du välja att hitta en lösning, till exempel ekonomisk kompensation, även ifall den med lämmen egentligen kontaktad lärarnas Riksförbund för sent.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla