Växande lärande och kunskap

Ditt yrke – vårt arbete

Att arbeta med kunskap och lärande kräver också egen utveckling. Det finns många möjligheter att utveckla din kompetens som lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Utvecklas som människa och i din yrkesroll

Det finns många möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vid Sveriges högskolor och universitet finns många vidareutbildningar och staten har också gjort stora satsningar på oss som arbetar inom skolan. Det finns också möjlighet att börja forska.

Men du kan också hitta utveckling genom att ta ett nytt uppdrag, till exempel som förtroendevalt ombud, VFU-handledare, eller bara genom att lära dig mer inom något område. Lärarnas Riksförbund arrangerar föreläsningar, kurser och seminarier för dig som vill söka ny kunskap.

Eftersom vårt mål är att höja yrkets status och verka för en kunskapsskola ser vi till att våra medlemmar får ta del av olika typer av fortbildning. För att kunna bidra till ett svenskt skolsystem med kvalitet måste vi som arbetar inom skolan ständigt utvecklas.

Som behörig lärare har du rätt att undervisa i de ämnen, och inom rätt skolår, du utbildats i. Du behöver inspiration, tid och resurser för att kunna komma vidare i ditt yrke och känna stolthet över att arbeta i skolvärlden. Det är vårt jobb att se till att det blir så.

Skolan står inför stora förändringar. Lärare och studie- och yrkesvägledare behöver synas och få rätt fokus. Därför behöver kompetensutveckling prioriteras och få utrymme. Vi arbetar för att du som lärare och studie- och yrkesvägledare ska kunna växa och se hur du kan vara en del av framtidens skola.


Anmäl dig till våra kurser & aktiviteter

Anmäl dig till våra kurser & aktiviteter

För din utveckling, kunskap och inspiration finns det en mängd kurser o aktiviteter som du som medlem kan anmäla dig till.

Hitta fortbildningstillfälle för dig
Utveckla dina styrkor och talanger i din yrkesroll

Utveckla dina styrkor och talanger i din yrkesroll

Du som är medlem i Lärarnas Riksförbund erbjuds kostnadsfri granskning av din LinkedIn-profil, jobbansökan, intervjuträning eller karriärrådgivning.

Ta hjälp av våra karriärrådgivare
Forskning i din yrkesroll

Forskning i din yrkesroll

Om du vill utvecklas i din yrkesroll på djupet kan forskning vara ett alternativ för dig. Det finns flera forskarskolor för yrkesverksamma lärare.

Så kan du börja forska
Våra ämnesforum

Våra ämnesforum

Lärarnas Riksförbunds forum fungerar som mötesplatser för lärare och studie- och yrkesvägledare och arrangerar exempelvis vidareutbildningar samt semi...

Läs mer
Bli ombud

Bli ombud

Det allra mesta fackliga arbetet i Lärarnas Riksförbund utförs av företrädare som valts av medlemmarna – det vill säga ombud. Vill du bli ombud?

Vad gör man som ombud?

Bli ombud

En del av att utvecklas i sitt yrke i skolan kan vara att bli ombud. Du får möjlighet att stötta dina kollegor på ett nytt sätt och kan samtidigt utveckla din egen kompetens på flera områden.

Verktyg

Kommande kurser & aktiviteter