Vad gör man som ombud?

Ett krävande men roligt och stimulerande uppdrag

Det allra mesta fackliga arbetet i Lärarnas Riksförbund utförs av företrädare som valts av medlemmarna – det vill säga ombud. Vill du bli ombud? På den här sidan berättar vi vad det innebär att vara förtroendevald i en ideell förening som Lärarnas Riksförbund.

Hur blir jag ombud?

Vill du bli lokalombud, skyddsombud eller kontaktombud? Kontakta ditt kommunombud eller din särskilda förening (om du jobbar på privat skola) om du är intresserad av uppdragen, eller har frågor.

Vad innebär det att vara ombud?

Ombuden är förtroendevalda företrädare som väljs av medlemmarna på ett årsmöte. Ombudens roll har stöd av lag och avtal, och de verkar för medlemmarnas bästa inom ramen för sin anställning. Det är ett viktigt förtroendeuppdrag att företräda sina kollegor på arbetsplatsen.

Att vara förtroendevald innebär en hel del arbete. Men att engagera sig fackligt ger också mycket tillbaka i form av nöjda medlemmar och en bättre fungerande arbetsplats.

Som ombud står du nära medlemmarna, och du blir mer delaktig i arbetsplatsens glädje­ämnen och problem. Du får insyn i verksamheten och inflytande gentemot arbetsgivaren. Du kan påverka de beslut som ska fattas.

Vad behöver jag kunna som ombud?

Du kommer att lära dig det du behöver veta allt eftersom. Bland annat kommer du att få bra utbildningar via förbundet. Du kommer också att ha tillgång till Lärarnas Riksförbunds organisation och experter som stöd.

Med tiden får du allt större kunskap kring lagar och kollektivavtal, och blir allt bättre på att argumentera för fackliga frågor. Det ger dig också en stimulerande personlig utveckling.

”Våra ombud medverkar till att LR uppfattas som en professionell facklig organisation, där lärare och studie- och yrkesvägledare väljer att bli medlemmar och stanna kvar hela sitt yrkesliv.”

Ur handboken Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund

Vilka typer av ombud finns det?

Tillsammans utför ombuden det allra mesta av det fackliga arbetet inom ett fackförbund.

  • Lokalombudet och skyddsombudet agerar på den egna arbetsplatsen.
  • Kommunombudet agerar på kommunnivå, och motsvarande roll inom den privata sektorn är ett föreningsombud.

Ombuden fungerar som förmedlande länk mellan medlemmarna och Lärarnas Riksförbund centralt/regionalt. Ombudet är kontakt i båda riktningarna, både från och till medlemmarna.

Förbundets anställda vid det centrala kansliet ger stöd och service till de förtroende­valda ombuden runt om i landet.

Att välja flera ombud, biträdande ombud, är ett bra sätt att dela på arbetsbördan lokalt. Att börja som biträdande ombud är ett bra första steg för dig som vill engagera dig fackligt på arbetsplatsen.

På skolor med få medlemmar, eller som saknar valda lokalombud, kan kommun­ombudet/ förenings­ombudet i stället anmäla ett kontaktombud. Kontaktombudet kan då ta emot och förmedla lokal och central facklig information. I likhet med biträdande ombud, är rollen som kontaktombud ett bra första steg för dig som vill engagera dig i förbundet.