Bli VFU-handledare

Dela med dig av dina erfarenheter i ett viktigt uppdrag

Är du en engagerad lärare som gärna vill dela med dig av dina erfarenheter och stötta lärarstudenter under den verksamhetsförlagda utbildningen? Att vara VFU-handledare är ett utvecklande uppdrag där du också får möjlighet att bidra till hur framtidens lärare kommer att arbeta.

Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen är viktig och uppskattad av lärarstudenterna. Som handledare blir du mycket viktig för lärarstudentens utveckling. Samtidigt får du själv möjlighet att utvecklas.

Så blir du VFU-handledare

Om du är intresserad av att bli VFU-handledare kan du kontakta den som är VFU-ansvarig på din skola eller den som är VFU-samordnaren i din kommun. Finns det ingen sådan person kan du vända dig till lärarutbildningen vid det lärosäte som ligger närmast din arbetsplats för att undersöka vilka möjligheter du har.

Vem kan bli handledare?

En grundförutsättning är att handledaren har den kompetens och tid som krävs för uppdraget. Lärarnas Riksförbund tycker också att den lärare som tar emot lärarstudenter ska vara behörig i ämnen som hen ska handleda lärarstudenten i.

Vilka förutsättningar bör man få som handledare?

Du måste ges förutsättningar att kunna ta det ansvar som krävs, vilket innebär att du måste få utbildning för uppdraget men också tillräckligt med tid för varje student. Det är din arbetsgivare i samarbete med lärarstudenternas lärosäte som ska göra det möjligt för dig att få den utbildning du behöver.

Du måste också ges möjlighet till fortlöpande kontakt med lärosätet och under arbetstid kunna delta i seminarier och utbildningar som lärarutbildningen anordnar.

VFU-handledaren ska:

  • Vara väl förtrogen med de mål som gäller för studentens inriktning och kurser. Detta för att tillsammans med den studerande kunna planera VFU-perioden på bästa sätt.
  • Vara en god reflektionspartner till den studerande och ansvara för att handleda och stödja lärarstudenten.
  • Ansvara för att ge underlag för bedömning av den studerande utifrån aktuella kursmål.

Arbetsgivaren ska:

  • Avsätta tillräckligt med tid för uppdraget inom lärarens reglerade arbetstid.
  • Uppmuntra och underlätta deltagande i fortbildning kopplad till handledaruppdraget.
  • Genom god löneutveckling visa att det är ett viktigt och utvecklande uppdrag att vara VFU-handledare.

Mer inom ämnet


Uppdaterad