Så kan du börja forska

Om du vill utvecklas i din yrkesroll på djupet kan forskning vara ett alternativ för dig. Det finns flera forskarskolor för yrkesverksamma lärare.

För dig som vill fortsätta dina studier efter master- eller magisterexamen finns möjlighet att gå vidare till utbildning på forskarnivå. Kontakta ditt närmaste universitet för att ta reda på hur du kan gå till väga. Här beskriver några högskolor hur du kan göra för att doktorera.

Forskarskolor för yrkesverksamma lärare

Vetenskapsrådet utlyser medel för forskarskolor för lärare Länk till annan webbplats.. Läraren ska delta i forskarutbildning på 50 procent av sin arbetstid och arbeta kvar på sin arbetsplats resterande 50 procent av tiden, och har under hela utbildningsperioden lön från sin arbetsgivare. Du måste först komma överens med din rektor om att få delta och vilka villkor som ska gälla.

Utöver de statliga satsningarna finns även forskarskolor för lärare där skolhuvudmän tillsammans med något eller några lärosäten utarbetar egna lösningar gällande arbetstid och lön.


Bli kommundoktorand

Kommundoktorander kan vara till stor nytta både för akademi och kommuner. De är anställda inom kommun, landsting eller regioner och får sin forskarutbildning betald av arbetsgivaren.

Ansök om finansiering för forskning

Du kan ansöka om medel för forskning från flera olika institutioner, bland annat


Skolporten

Nya intervjuer från Skolporten

Nya avhandlingar från Skolporten


Uppdaterad