lärare i matematik, NO och teknik på högstadiet och utbildad speciallärare i matematik.

Förebygg matematiksvårigheter

I den här föreläsningen får du kunskap om hur du kan förebygga att matematiksvårigheter uppstår och förstärks. Föreläsningen ger en kort presentation om orsakerna till att matematiksvårigheter uppstår och du får verktyg som förebygger att elever hamnar i svårigheter i matematik.

Information
Aktivitet för

Alla medlemmar

Kostnad

Föreläsningen är gratis för medlemmar.

Arrangör

Lärarnas Riksförbund

Datum

tis 26 apr 2022

Tid

16:30–18:00

Anmälan

Om föreläsningen

Innehåll

Med verktyg som utvecklar begreppsförståelsen kan du stödja eleverna att utveckla sina räknefärdigheter på ett mer effektivt och användbart sätt. Du kommer till exempel få kunskap om ett verktyg för att stödja elevernas utveckling och öka förståelsen för decimaltal. Förståelse för decimaltal är centralt för att undvika att elever stöter på svårigheter inom flertalet av matematikens arbetsområden. Du får redskap som gör det lättare att stödja eleverna att utveckla förståelse för växlingen mellan bråk-decimalform och procent-decimalform.

Kompetensutveckling

Prata med din arbetsgivare så att denna föreläsning räknas som kompetensutveckling för dig.

Du som är kommunalt anställd lärare har enligt avtal i snitt 104 timmar för kompetensutveckling per läsår. På fristående skolor finns en mängd avtal.

Målgrupp

Föreläsningen är lämplig för dig som är lärare i matematik i årskurs 4-9.

Sofia Sköld Lawner är lärare i matematik, NO och teknik på högstadiet och utbildad speciallärare i matematik. Sofia har föreläst och haft workshop på matematikbiennalen och Skolporten.

Zoommöte

Webbinariet är i Zoom och länk skickas till deltagarna innan mötet.Vid frågor kontakta

Ulrika Sunesson