Nordisk sommarkurs 2021

Det aktuella coronavirusläget gjorde det omöjligt att arrangera NLS sommarkurs 2020, och har beslutat att flytta fram sommarkursen med ett år, till vecka 26, 2021.

Just nu är tanken att ha precis samma program, som vi nu har planerat, för sommarkursen 2021. Förhoppningsvis med samma föreläsare på samma hotell i det vackra Nyborg på Fyn i Danmark.

Inför sommarkursen 2021 kommer vi att början en ny antagningsprocess nästa år. Har du ansökt i år är du varmt välkommen att ansöka även nästa år.

Om sommarkursen 2021

Sidan kommer att uppdareas senare

Nordiska Lärarorganisationers Samråd, NLS, arrangerar vartannat år en sommarkurs för förtroendevalda och fackligt intresserade medlemmar.

Målsättning för sommarkursen

Ge aktuell kunskap om lärarprofessionens framtida utmaningar samt att ge deltagarna verktyg för egen professionell utveckling.

Tid och plats

Vecka 26, 2021

 

Mer information

Övriga frågor kan ställas till Ulrika Sunesson, Lärarnas Riksförbund, på telefon 08-613 27 60.