bild på byggnad

Nordisk sommarkurs 2022

För förtroendevalda och fackligt intresserade medlemmar

Nordiska Lärarorganisationers Samråd, NLS, arrangerar vartannat år, jämnt årtal, en sommarkurs för NLS-organisationernas förtroendevalda samt fackligt intresserade medlemmar i något av de nordiska länderna.

Information
Aktivitet för

Alla medlemmar

Kostnad

1500 kr

Arrangör

Lärarnas Riksförbund

Datum

mån 27 jun 2022-fre 1 jul 2022

Tid

00:00

Plats

Nyborg, Danmark
Nyborg, Danmark

Intresseanmälan

Om sommarkursen

Nordisk sommarkurs

NLS ordnar vartannat år Nordisk sommarkurs för lärare i de nordiska länderna. Kursen som ordnas i juni-juli månadsskiftet brukar ha cirka 140 deltagare från alla nordiska länder. Under en arbetsveckas tid bekantar sig lärarna med utbildningsrelaterade teman, varandra och konferensorten. 

Sommarkurs 2022

Innehållet kommer att vara anpassat så att bland annat de belastningsfaktorer som pandemin förorsakat finns beaktade i arbetsmiljöfrågor.

Temat för sommarkursen är – En god arbetsmiljö är vägen till bättre lärande. Sommarkursens röda tråd är arbetsmiljö, välmående och integrering/inkludering ur olika vinklar. Fokus ligger på att alla i skolan har rätt att må bra i en god arbetsmiljö som ger motivation till att lära.

Vi ställer frågor som: Vad är en god arbetsmiljö? Vad behöver vi för att kunna skapa en god arbetsmiljö? Hur får vi samspelet mellan en god arbetsmiljö och glädje att styrka arbetsplatsens kärnuppgift?

Integrering/inkludering ställer stora krav på arbetsmiljö. Hur kan dessa krav tacklas – vad säger forskningen? Hur lyckas man med inkludering?

Vi tar oss också en titt in i framtiden. Vad är 21st century skills? Vad är ett gott barn-/ungdomsliv?

Vilka är NLS?

NLS är ett samarbetsorgan för de nordiska lärarorganisationerna inom hela utbildningsområdet. NLS är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan de anslutna organisationerna men också för det nordiska och internationella arbetet. En av huvuduppgifterna för NLS, är att främja den pedagogiska utvecklingen inom utbildningsområdet och att verka för en höjning av lärarnas status i samhället.

Detta ingår i priset:

Stipendiaterna betalar 1500 kr. I priset ingår kursavgiften, inkvartering i dubbelrum, mat och dryck, utflykter samt resa till Nyborg i Danmark enligt antagen resepolicy. För boende i enkelrum är tillägget 1335 kr. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår ej.

Besked om man har fått en plats eller ej sker under v.14Vid frågor kontakta

Ulrika Sunesson