Kallelse till Regionala konferenser för Gävleborg, Norrbotten, Södra Stockholmsområdet och Västerbotten

Välkommen till regional konferens! Den här inbjudan gäller för region Gävleborg, Norrbotten, Södra Stockholmsområdet och Västerbotten.

Information
Webbinarium för

Särskilt inbjudna i separat kallelse

Arrangör

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet

Datum

mån 5 dec 2022

Tid

16:00–18:00

Om innehållet

Välkommen till regionala konferenser!

5 december hålls digitala möten i följande regioner:
Gävleborg, Norrbotten, Södra Stockholmsområdet och Västerbotten.

Tillsammans tar vi fart inför den 1 januari 2023 och starten av det nya förbundet Sveriges Lärare. Det är dags för de regionala konferenser med förtroendevalda som kansliet tidigare informerat om och som finns med i Etableringsplanen Länk till annan webbplats..


Konferensen kommer att knyta an till den Kick-off, det ombudsmöte som genomfördes den 10-11 oktober i Stockholm, och det kommer att ges möjlighet till samtal och erfarenhetsutbyte mellan förtroendevalda inom området. Representanter från förbundsstyrelserna leder konferensen, informerar och fångar upp frågeställningar.
Konferenserna sker distriktsvis och genomförs digitalt via zoom.

Målgrupp: 4-6 förtroendevalda på styrelsenivå från varje blivande förening (2-3 per förbund).

Obs! Anmälan sker i Lärarförbundets anmälningsportal

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 1 december för alla regioner förutom Södra Stockholmsområdet som är den 4 december.

Gävleborg: Anmälningslänk Länk till annan webbplats.

Norrbotten: Anmälningslänk Länk till annan webbplats.

Södra Stockholmsområdet: Anmälningslänk Länk till annan webbplats.

Västerbotten: Anmälningslänk Länk till annan webbplats.
Vid frågor kontakta

Maria Westin Nilsson