Utbildning för huvudskyddsombud, steg-2

Det här är fortsättningen på steg-1. Lärarnas Riksförbund erbjuder en fyradagarsutbildning i två steg för dig som är huvudskyddsombud eller biträdande huvudskyddsombud.

Information
Aktivitet för

Särskilt inbjudna i separat kallelse

Arrangör

Lärarnas Riksförbund

Datum

mån 25 okt 2021-ons 27 okt 2021

Tid

11:00

Plats

Stockholm
Kursgård i Stockholms närhet

Om innehållet

Lärarnas Riksförbund bjuder in till steg 2 i utbildning för huvudskyddsombud, den 25-27 oktober 2021. Den första delen genomfördes i maj som en digital utbildningsdag.

Kursen stärker dig i ditt uppdrag och du får fördjupade kunskaper för att påverka och arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor inom ditt skyddsområde.

Förkunskaper

Utbildningen bygger på Lärarnas Riksförbunds Fackliga grundkurs (FGK). En förutsättning för ditt deltagande är därför att du gått Facklig grundkurs som anordnas i ditt distrikt.

Målgrupp

Kursen är till för dig som gått steg-1 av utbildningen i maj. Du blir kallad.

Tid och plats

Utbildningens steg-2 som detta avser genomförs den 25-27 oktober i internatform på kursgård i Stockholms närhet.

Kostnader

Lärarnas Riksförbund betalar din resa och ditt uppehälle.

Kursledningen består av ombudsmän från förbundet.

Vid frågor om kursens innehåll kontakta Erik Ekström, erik.ekstrom@lr.se