Almedalen med Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbund finns på plats under Almedalsveckan för att sätta skolfrågorna på den politiska agendan.

Information
Evenemang för

Alla medlemmar

Arrangör

Lärarnas Riksförbund

Datum

sön 28 jun 2020—fre 5 jul 2019

Tid

09:00

Plats

Visby
Donnersgatan 2
Wisby Strand Congress & Event

Hitta dit

Karta

Låt staten finansiera skolan nu!

Vid årets Almedalsvecka kommer Lärarnas Riksförbund att ha ett seminarium där vi presenterar förbundets modell för finansiering och resursfördelning för grundskola och gymnasieskola, som en bärande del för ett framtida statligt huvudmannaskap.

Fler aktiviteter som Lärarnas Riksförbund deltar i:

Måndag 1 juli kl 14:00-14:15
Likvärdig skola - är det en utopi?
Läs mer om evenemangetlänk till annan webbplats

Måndag 1 juli klockan 15:15-16:15
Hur ska betygssystemet förändras - hjälp oss att betygsätta betygssystemet
Läs mer om seminarietlänk till annan webbplats

Måndag 1 juli klockan 16:10-16:50
Vad får lärare göra och inte göra i klassrummet för att upprätthålla trygghet och studiero?
Läs mer om seminarietlänk till annan webbplats

Måndag 1 juli klockan 16:00-16:55
Längre än ögat når - går vägen till en mer likvärdig skola via ögonskanning och AI?
Läs mer om seminarietlänk till annan webbplats

Tisdag 2 juli klockan 9:30-10:30
Sverige som kunskapsnation. Hur stärks skolans vetenskapliga grund och läraryrkes attraktivitet?
Läs mer om seminarietlänk till annan webbplats

Under Almedalsveckan twittrar vi under #skolalm

Tisdag 2 juli klockan 10:00-12:00
Hela landet ska lära - för en gränslös och likvärdig skola
Läs mer om seminarietlänk till annan webbplats

Tisdag 2 juli klockan 15:00-16:00
Kan skolan organisera sig ut ur lärarbristen?
Läs om seminarietlänk till annan webbplats

Onsdag 3 juli klockan 13:30-14:30
Koncentrera lärarutbildningen!
Läs om seminarietlänk till annan webbplats

Onsdag 3 juli klockan 15:00-16:00
En ny lärarutbildning, igen? Men hur ska den se ut?
Läs om seminarietlänk till annan webbplats
Vid frågor kontakta

Helena Linge