Almedalen med Lärarnas Riksförbund

Den likvärdiga skolan – framtidens skola

Under Almedalsveckan 2021 arrangerade Lärarnas Riksförbund ett webbinarium som tog upp hur skolan ska kunna ge alla elever likvärdiga förutsättningar för att skapa sig en framtid — oavsett socioekonomisk bakgrund. 

Information
Evenemang för

Alla medlemmar

Arrangör

Lärarnas Riksförbund

Datum

sön 3 jul 2022—tors 7 jul 2022

Tid

09:00

Plats

Visby

Den likvärdiga skolan — framtidens skola

Den svenska skolan slår år efter år ut en tredjedel av alla elever. Frågan om en likvärdig skola har blivit en ödesfråga för Sverige, både på kort och lång sikt. Det är ett stort politiskt misslyckande och ett tydligt exempel på att den svenska skolans kompensatoriska uppdrag inte fungerar. Det krävs starka grepp för att förbättra skolans likvärdighet.

Medverkande:

  • Anna Ekström, utbildningsminister (S)
  • Åsa Wikforss, professor i filosofi och ledamot i Svenska Akademien
  • Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning
  • Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
  • Zoran Alagic, moderator

Webbinariet, som spelades in den 19 april, arrangerades av Lärarnas Riksförbund och Institutet för Näringslivsforskning, IFN.

Två undersökningar kopplade till skolans likvärdighet

Lärarnas Riksförbund har genomfört två undersökningar som är kopplade till skolans likvärdighet. Den ena undersökningen utvärderar åtgärdsgarantin (läsa-räkna-och skriva garantin) och om eleverna verkligen får det stöd de har rätt till.

Den andra handlar om skolans finansiering där vi frågat Sveriges rektorer om de har förutsättningar och resurser att bedriva en högkvalitativ skolverksamhet.

Läs antologin Likvärdig skola

I antologin Likvärdig skola har en lång rad framstående röster från politiken, från skolan och från forskningen samlats för att söka svar på hur vi vänder utvecklingen.

Boken lanserades i samband med Lärarnas Riksförbunds kongress i september 2020.
Ladda ned ”Likvärdig skola” som e-bok.

Under Almedalsveckan twittrar vi under #likvärdigskolaVid frågor kontakta

Johan Forsberg