Central facklig utbildning 2021/2022

Information
Evenemang för

Särskilt inbjudna i separat kallelse

Arrangör

Lärarnas Riksförbund

Datum

mån 25 okt 2021—tors 7 apr 2022

Tid

10:30

Anmälan

Om innehållet

Syfte
Syftet med utbildningen är att kvalitetssäkra ditt fackliga arbete i de sammanhang som förekommer centralt hos din arbetsgivare.

Utbildningen bygger vidare på förbundets fackliga grundkurs (FGK).

Utbildningarna genomförs dels i internatform på en kursgård i Stockholms närhet samt digitala träffar. Det innebär att alla deltagare övernattar tre nätter vid varje kurstillfälle på kursgården.

Utbildningens innehåll

 • Kursmoment som ingår under steg 1 (anordnas på kurs-/konferensgård, kurs på fyra dagar):
  • Medbestämmande (MBL, lagens inledande bestämmelser
  • Föreningsrätt
  • Förhandlingsrätt
  • Rätt till information
  • Inflytande och förhandlingsprocessen
  • Olika förhandlingar; inflytande och lokala kollektivavtalsförhandlingar
  • Förhandlingskunskap och värdeskapande förhandling
  • Förhandlingsformalia i MBL
  • Ombudsrollen och uppdraget gentemot arbetsgivaren
  • Kommunikation, sakfrågor och relation
  • Samverkan och samverkansavtal, skillnad MBL och Samverkansavtal

 • Steg 2 består av åtta digitala föreläsningar på 2 timmar plus en timmes inläsning inom följande områden:
  • FML (Lagen om fackliga förtroendemän), om gränserna för det fackliga uppdraget
  • Arbetstid och arbetsbelastning
  • Lön och löneavtal
  • Uppsägning på grund av arbetsbrist
  • Uppsägning av personliga skäl och avsked
  • Arbetsmiljölagstiftningen och hur den fungerar
  • Avtalsgenomgång, separat för respektive avtalsområde
  • Ekonomi, budget och statsbidrag
  • Specifika och särskiljande frågor för föreningsombud inom privat sektor

 • Kursmoment som ingår under steg 3 (anordnas på kurs-/konferensgård, fyra dagar):
  • Anställningens ingående, att vara anställd, arbetsskyldighet och omplacering
  • Arbetsrättsliga konsekvenser i samband med lärares ansvar och tillsynsplikt
  • Diskriminering och arbetsmiljö
  • Arbetstid och arbetstidsmetoden

Föreningstrappan
Utbildningen innefattar också tre pass som fokuserar på förbundets interna arbete och vägledning i de förbundsegna verktyg du behöver inom ramen för ditt uppdrag.

• Pass 1 den 16 november 2021, kl. 16:30-17:30
• Pass 2 den 25 november 2021, kl. 16:30-17:30
• Pass 3 den 19 januari 2022, kl. 16:30-17:30

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är nyvalt föreningsombud (eller biträdande) eller koncernombud.

Utbildningen är en vidareutbildning efter FGK. Detta förutsätter att du gått hela den fackliga grundkursen som anordnas i ditt distrikt.

Denna utbildning avser inte dig som tidigare genomgått förbundets "centrala blockutbildning eller stegutbildning".

Anmälan

Anmälan till denna kurs kan göras från och med den 18 augusti. Sista anmälningsdag 5 september 2021.

Utförlig information finns att läsa i mejlet som skickats ut till särskilt inbjudna.

Antal platser är begränsat då utbildningen är väldigt populär

Finns det fler ombud i din förening som behöver gå kursen nu? Prata då ihop er med och bestäm tillsammans vem som har störst behov av att påbörja utbildningen denna termin. Ange prioritetsordning vid anmälan.
Vid frågor kontakta

Ulrika Carlsson