Bokmässan med Lärarnas Riksförbund

Här hittar du kompetensutveckling och inspiration från Lärarscenen och tidningen Skolvärlden

På den här sidan kan du se samtalen på Lärarscenen från 2020 i efterhand och fördjupa dig i läsning, lärande och demokrati! Nästa Bokmässan är planerad till 23—26 september 2021.

Information
Evenemang för

Alla medlemmar

Kostnad

kostnadsfritt

Arrangör

Lärarnas Riksförbund

Datum

tors 23 sep 2021—sön 26 sep 2021

Tid

09:00

Plats

Online

Bli medlem i ett rent yrkesförbund — Lärarnas Riksförbund!

Bli medlem i ett rent yrkesförbund — Lärarnas Riksförbund!

Vi står på din sida – inte chefens. Alla våra medlemmar är lärare eller studie- och yrkes­väg­ledare. Inga rektorer, ingen annan skol­personal.

Medlemskap lönar sig — bli medlem, du också!
Spara in fackavgiften — nyttja dina medlems­förmåner!

Spara in fackavgiften — nyttja dina medlems­förmåner!

Som medlem i Lärarnas Riksförbund får du tillgång till många olika förmåner och rabatter. Faktum är att du enkelt kan tjäna in din medlemsavgift genom...

Se alla rabatter och förmåner

Lärarnas Riksförbunds program på Bokmässan 2020

Den 24–25 september 2020 medverkade Lärarnas Riksförbund på den digitala bokmässan med inspirerande och tankeväckande samtal. Här kan du se de inspelade samtalen från Lärarscenen och seminarier som Lärarnas Riksförbund medverkade i.

Barbro Westlund

Att undervisa för livslångt lärande

För att bygga ett hållbart samhälle krävs nyfikenhet, kreativitet och innovation. Barbro Westlund, doktor i didaktik, delar med sig av konkreta metoder för hur du kan väcka dina elevers nyfikenhet och lust att lära – och utveckla en förmåga att fortsätta lära sig genom hela livet. Genom konkreta exempel visar hon hur du kan undervisa för en hållbar framtid i många olika ämnen och årskurser.
Se samtalet med Barbro Westlund här

Att väcka elevernas engagemang för demokratifrågor

Hur får man skolelever att förstå hur politik påverkar deras vardag? Hur får man dem att våga att ta ställning, värdera, argumentera och resonera? Här får du användbara tips för din undervisning i ett samtal mellan riksdagens andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve (V) och ämnesläraren Charlotta Granath, författare, lärarutbildare och pristagare vid Lärargalan 2018.
Se samtalet med Lotta Johnsson Fornarve och Charlotta Granath här

Årets språkliga eldsjäl inspirerar och ger tips

Elever som behärskar sitt modersmål har lättare att lära sig även andra skolämnen och blir tryggare i sin identitet. Lyssna till ett samtal om flerspråkighet och identitet med Dina Geraki, vinnaren av utmärkelsen Årets språkliga eldsjäl 2020.
Se samtalet med Dina Geraki här

Lärarens kroppsspråk — ett kraftfullt verktyg för undervisningen

John Steinberg

Vilken betydelse har lärarens röst, rörelsemönster och gester i klassrummet? Hur kan du som är lärare använda blicken, tempot och din plats i rummet för att främja elevernas lärande? John Steinberg, fil. dr i pedagogik, berättar hur du kan använda icke-verbala signaler och budskap för att skapa förtroende, följsamhet och samarbetsvilja hos eleverna.
Se samtalet med John Steinberg här

Vem är värd att satsa på? En tredjedel av eleverna slås ut

Trenden visar att skolan och även hela samhället håller på att slitas isär. Frågan om en likvärdig skola har blivit en ödesfråga både på kort och lång sikt. Idéhistoriker Sverker Sörlin och Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i ett samtal om bildningens och kunskapens betydelse för varje individ och för hela vårt land.
Se samtalet med Sverker Sörlin och Åsa Fahlén här

Psykisk hälsa viktig för lärandet — så kan du arbeta hälsofrämjande i skolan

Genom att främja elevers psykiska hälsa skapar vi bättre förutsättningar för dem att må bra och lyckas i skolan och livet. Skolöverläkaren Kristina Bähr om hur vuxna i skolan kan stärka elevers psykiska hälsa och hjälpa alla elever att lyckas i skolarbetet.
Se samtalet med Kristina Bähr här

Maria Björsell

Hur får vi unga att läsa mer?

Hur väcker vi elevernas läsglädje och motivation? Och vad behövs för att ge alla elever möjlighet att bli goda läsare, när skolornas förutsättningar skiljer sig så mycket åt. Ett samtal som blandar forskning med praktiska exempel på hur vi kan arbeta med läsning i skolan. Medverkande: Maria Björsell (bilden), speciallärare och ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund, läscoach och författare, Mary Ingemansson, fil.dr, litteraturdidaktiker och barnboks­recensent. Moderator: Robin Smith, lärare.
Se samtalet med Maria Björsell och Mary Ingemansson här

Åsa Wikforss

Skolan är viktigare än någonsin

Faktakunskaper är en förutsättning för kritiskt tänkande men läsningen bland barn och unga sjunker ju äldre de blir. Hur ska vi få eleverna att ta till sig fakta? Hur kan skolan förändras för att bli mer likvärdig? Åsa Wikforss (bilden), professor i teoretisk filosofi, Stockholms universitet och Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, diskuterar skolans kunskapsuppdrag och vilken syn på kunskap som behövs i framtiden. 
Se seminariet härlänk till annan webbplats

Läsning och bildning

Skönlitteratur kan ge en fördjupad inblick i andra människors livsvillkor och skapa empati, något som är särskilt viktigt för människor med mycket makt och inflytande. Hur ser lärare och näringsliv på detta? Medverkande: Björn Ranelid, författare och lärare, Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan i Stockholm, Åsa Fahlén, förbunds­ordförande Lärarnas Riksförbund, Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet.
Se seminariet härlänk till annan webbplats


Skolvärldens program från Bokmässan 2020

Jonas Leksell

Uppsnack med Skolvärlden

Från torsdag 24 september

Skolvärlden guidar dig som är lärare till intressant kompetensutveckling från Bokmässans alla seminarier och de många samtalen på Lärarscenen.
Medverkande: Jonas Leksell (bilden), programledare, Helena Kvarnsell, lärare och författare, Fredrik Wallin, reporter på tidningen Skolvärlden.
Se uppsnacket härlänk till annan webbplats

Eftersnack med Skolvärlden

Från torsdag 24 september

Skolvärlden analyserar dagens program på Bokmässan och guidar dig som är lärare till intressant kompetensutveckling från alla seminarier och de många samtalen på Lärarscenen. Medverkande: Jonas Leksell, programledare, Helena Kvarnsell, lärare och författare, Fredrik Wallin, reporter på tidningen Skolvärlden.
Se eftersnacket härlänk till annan webbplats

Uppsnack med Skolvärlden

Från fredag 25 september

Skolvärlden guidar dig som är lärare till intressant kompetensutveckling från Bokmässans alla seminarier och de många samtalen på Lärarscenen.
Medverkande: Jonas Leksell, programledare, Helena Kvarnsell, lärare och författare, Fredrik Wallin, reporter på tidningen Skolvärlden.
Se uppsnacket härlänk till annan webbplats

Eftersnack med Skolvärlden

Från fredag 25 september

Skolvärlden sammanfattar och analyserar dagens program på Bokmässan och guidar dig som är lärare till intressant kompetensutveckling från alla seminarier och de många samtalen på Lärarscenen.
Medverkande: Jonas Leksell, programledare, Helena Kvarnsell, lärare och författare, Fredrik Wallin, reporter på tidningen Skolvärlden.
Se eftersnacket härlänk till annan webbplats

Skolvärlden möter Semira Vikström

Rektor Semira Vikström som vände Visättraskolans svaga arbetsklimat och låga resultat till en positiv arbetsplats och skola. Se filmen här.länk till annan webbplats

Skolvärlden möter Helén Vedlé

Helén Vedlé, föreläsare och expert i ämnet arbetsmetodik delar med sig av konkreta verktyg för hur man når en vardag som är mindre stressig. Se filmen här.länk till annan webbplats

Skolvärlden möter Elisabet Nihlfors

Elisabet Nihlfors, professor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildnings­studier vid Uppsala universitet diskuterar professionellt kapital och tilliten till läraryrket. Se filmen här.länk till annan webbplats

Skolvärlden möter Jonas Nilsson

Läraren Jonas Nilsson om ledarskap i klassrummet och vilka metoder en lärare kan använda för att skapa studiero. Se filmen här.länk till annan webbplats

Skolvärlden möter Barbro Westlund

Didaktikforskaren Barbro Westlund delar med sig av konkreta metoder för hur lärare kan väcka sina elevers nyfikenhet och lust att lära. Se filmen här.länk till annan webbplatsVid frågor kontakta

Karin Sjödin