LR på Bokmässan 2021

Här kan du ta del av Lärarnas Riksförbunds program på Bokmässan 2021.


Program 2021

Med reservation för fel i programmet.

Program från Bokmässan 2021 finns kostnadsfritt i Bokmässans Arkiv 2021

Uppskattade du programmen på Bokmässan 2021? Nu får alla möjlighet att ta del av dem! Samtliga program och studiosamtal från senaste Bokmässan finns nu tillgängliga kostnadsfritt på Bokmässans webbplats Länk till annan webbplats. under fliken "Arkiv 2021".

I dessa speciella tider, när vi befinner oss mycket hemma och möjligheten till sociala kontakter är begränsad tror kan samtalen på Bokmässan Play göra skillnad. Bokmässan öppnar därför upp för att titta på programmen kostnadsfritt.

För att kunna se sändningen behöver du ha ett konto på Bokmässan Play. Du kan antingen kostnadsfritt skapa ett konto eller logga in på ditt konto från i fjol. Med ditt konto kan du sedan logga in via din dator, mobil eller surfplatta. Välkommen till Bokmässans Arkiv 2021! Länk till annan webbplats.

Torsdag 23 september 2021


Lärarscenen: En likvärdig skola räddar Sveriges demokrati 

Kl. 9.00–9.30

Med kunskap och utbildning står vi emot populismen. För att motverka utanförskap och olika former av antidemokratiska krafter behövs tillgång till relevant fakta, kunskaper och förmågan att kritiskt granska – i en likvärdig skola som ger alla elever samma möjligheter. Här är lärarnas demokratiska uppdrag avgörande.

Peter Örn, ordförande för kommittén Demokratin 100 år, och Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, samtalar om hur en likvärdig skola lägger grunden för vår demokrati. Vad är det vi kan göra bättre, finns det andra länder som vi kan lära av? Vad behöver lärare och elever få för stöd för att lyckas med att värna den demokrati som Sverige byggt under 100 år? Kan vi ge alla likvärdiga chanser att lyckas i skolan oavsett bakgrund ger vi samtidigt Sverige mycket bättre möjligheter att utvecklas till ett land som står sig starkt.

Medverkande: Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, Peter Örn, ordförande för kommittén Demokratin 100 år. Moderator: Pontus Bäckström, utredningschef, Lärarnas Riksförbund.
Arrangör: Lärarnas Riksförbund.

Se seminariet här.


Lärarscenen: Få vardagen att funka 

Kl. 10.00–10.30

Alla barn misslyckas ibland med att sitta stilla, klara nya situationer och förstå vad andra personer tänker och känner. Men vissa barn misslyckas gång på gång, trots att de försöker och vill. Ofta slutar det i frustration eller med att barnet drar sig undan. Hur kan vi vuxna stötta på bästa sätt i dessa situationer? Cajsa Jahn och Malin Reuterswärd ger tips på hur du som lärare (och förälder!) kan underlätta för barn och tonåringar med hjälp av tydliggörande pedagogik.

Medverkande: Cajsa Jahn, lärare, och Malin Reuterswärd, pedagog i grundskolan, båda med gedigen erfarenhet av att arbeta med elever med autism och adhd.
Moderator: Niklas Gårdfeldt Leavy, chef pedagogisk utgivning Natur & Kultur.
Arrangör: Natur & Kultur.


Seminarium: Framtidsspaning – Skolan och demokratin om 100 år

Kl. 10.30–11.00

Följ med in i en framtidsvision om hur demokratin kan se ut om 50 år och om 100 år, med fokus på digitalisering, automatisering och annan framstående teknik. Hur kommer lärare och elever att jobba i skolan då? Vilka kunskaper och verktyg behövs för att värna demokratin?

Medverkande: Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund; Rosaline Marbinah, demokratiambassadör, ordförande LSU – Sveriges ungdomsorganisationer; Fredrik Alvén, historiedidaktiker, Malmö universitet; Johan A Eriksson, entreprenör och Specialist Leader Google.
Moderator: Gabriella Ahlström, journalist.
Arrangör: Lärarnas Riksförbund.

Se seminariet på UR Play Länk till annan webbplats.


Lärarscenen: Skolhunden Freja hjälper barnen lyckas i skolan

Kl. 11.00–11.30

Att läsa för en hundkompis känns ofta tryggare än att läsa för en klasskompis. Forskning visar att djur kan ha en positiv effekt på barns lärande och att barn med koncentrationssvårigheter förändras i samspelet med djur. Sedan några år tillbaka har fler och fler skolor sett nyttan av att använda hundar i undervisningen. Men hur fungerar det rent praktiskt? Maria Kvickström Enquist, skolbibliotekspedagog och matte till skolhunden Freja, berättar om deras arbete som skolhundsteam och om alla kunskapsmässiga och känslomässiga fördelar med skolhundar.

Medverkande: Maria Kvickström Enquist, skolbibliotekspedagog.
Moderator: Mia Kempe, Förstelärare och 1–7 lärare i Sigtuna kommun.
Arrangör: Lärarnas Riksförbund.

Se seminariet här


Lärarscenen: Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildningen 

Kl. 13.00–13.30

Arbetar du som lärare, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare eller skolledare inom vuxenutbildningen och vill förstå de äldre elevernas ojämna förmågor? I ett samtal om vuxenutbildningens utmaningar går Annelie Karlsson och David Edfelt igenom hur dessa ojämna förmågor kan upptäckas och hur du utifrån förhållningssättet tydliggörande pedagogik kan anpassa undervisningen med metoder, strategier och verktyg. Målet är att skapa en begriplig, inkluderande och tillgänglig vuxenutbildning för alla elever.

Medverkande: Annelie Karlsson, specialpedagog, rektor, David Edfelt, leg psykolog, handledare.
Moderator: Martin Turesson, lärare inom vuxenutbildningen.
Arrangör: Natur & Kultur.


Lärarscenen: Friskfaktorer på jobbet – vägar till en sundare arbetsplats

Kl. 14.00–14.30

Vad kännetecknar en organisation som har redskap för att hantera utmaningar och konflikter som dyker upp? Hur viktigt är närvarande ledarskap, god kommunikation och känsla av delaktighet för trivseln på arbetsplatsen? Hur ger vi möjligheter till sunda möten mellan människor genom att identifiera friskfaktorer? Under samtalet svarar vi på frågorna och ger forskningsbaserade råd för hur ni kan få en arbetsmiljö där människor mår bra.

Medverkande: Ann-Charlotte Laurell från Suntarbetslivs resursteam.
Samtalsledare: Lotta Anderberg, senior ombudsman, Lärarnas Riksförbund.
Arrangör: Lärarnas Riksförbund.

Se seminariet här


Lärarscenen: Relationellt ledarskap i klassrummet 

Kl. 15.00–15.30

Vad får egentligen skickliga lärare att lyckas och hur skapar man motivation? Åsa Hirsh, docent i pedagogik, har mångårig bakgrund som lärare på grundskolan och arbetar nu med professionsdriven skolutveckling och skolnära forskning, som främst rör skärningspunkten mellan bedömning och lärares undervisning. Hon har undersökt vad som kännetecknar lärare och undervisning som får elever att lära sig, utvecklas och trivas i skolan. Utifrån boken "Relationellt ledarskap i klassrummet" ger hon tips och råd om hur du som lärare kan bygga relationer, skapa trygga lärmiljöer, anpassa undervisningen och väcka motivationen hos eleverna.

Medverkande: Åsa Hirsh, docent i pedagogik.
Moderator: Niklas Gårdfeldt Leavy, chef för pedagogisk utgivning Natur & Kultur.
Arrangör: Natur & Kultur.


Lärarscenen: Ditt framtida jag – ett klassrum med superhjältar

Kl. 16.00–16.30

Sara Öhrvall är en av Sveriges främsta digitaliseringsexperter och inflytelserik inom svenskt näringsliv. Med boken" Ditt framtida jag " får vi ta del av resultatet av Saras kontakter med teknikens pionjärer världen över. I denna föreläsning delar hon med oss kunskapen om vad vår hisnande nära framtid innebär. Snart kan vi alla ha förmågor som superhjältar.

Med hjälp av den teknik som kommer allt närmare våra kroppar transformeras djupt mänskliga egenskaper och våra sinnen kan både förstärkas och förbättras. Vad händer när vi varje morgon kan importera den kunskap vi behöver rakt in i våra hjärnor? Hur kan den artificiella intelligensen hjälpa oss i klassrummet? Kan en intellektuellt förstärkt elev snart vara det nya normala? Hur ska du som lärare förhålla dig till dem som fått ett implantat för ökat fokus vs dem som inte fått ett sådant? Detta är en föreläsning som inspirerar oss till att förstå det som är längst fram i teknikutvecklingen och gör oss rustade för att hantera den framtid som snart är här.

Medverkande: Sara Öhrvall, digitaliseringsexpert.
Arrangör: Volante.


Seminarium: Lärare och elever: Så fungerar demokratiarbetet i skolan

Kl. 16.30–17.00

Har lärarna rätt förutsättningar för att undervisa i demokratifrågor? Och tycker eleverna att undervisningen de får är tillräcklig? Lärarnas Riksförbund har undersökt detta bland cirka 1 000 lärare och cirka 250 gymnasieelever. En panel med starka skolröster diskuterar resultaten av undersökningen och berättar vad de tycker krävs för att demokratin ska stå i centrum i skolan.

Medverkande: Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, Anna Ekström, utbildningsminister, Gustav Fridolin, folkhögskollärare, Mikael Bruér, universitetsadjunkt.
Moderator: Pontus Bäckström, utredningschef Lärarnas Riksförbund.
Arrangör: Lärarnas Riksförbund.

Se seminariet på UR Play. Länk till annan webbplats.


Fredag 24 september 2021Lärarscenen: Lärare – inget bullshitjobb!

Kl. 9.00–9.30

Lärare är ett av samhällets viktigaste yrken och rankas i arbetsmarknadsprognoser som ett framtidsyrke. De senaste åren har allt större kritik riktats mot nuvarande ordning där "Bullshit jobs" (David Graeber) – jobb som varken gör samhället bättre eller upplevs meningsfullt av yrkesutövarna – ofta är mer välbetalda och har högre status än samhällsbärande yrken. Välkommen till ett samtal där vi bl. a. diskuterar om vi befinner oss i en brytpunkt för en uppvärdering av samhällsbärande yrken. Och varför läraryrket huvudsakligen skildras utifrån ett krisnarrativ, men sällan som ett framtidsyrke.

Medverkande: Åsa Fahlén, ordf. i Lärarnas Riksförbund och professor Elisabet Nihlfors.
Moderator: Eva Lundgren, projektledare, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.
Arrangör: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.


Seminarium: Brist på läromedel – ett hot mot demokratin?

Kl. 10.00–10.30 (ingår i Skolspåret)

Skolan är central i den svenska demokratin. Trots det ser förutsättningarna för lärare och elever väldigt olika ut. Detta märks tydligt i tillgången till läromedel, som varierar kraftigt mellan olika delar av landet. Lärare tvingas ofta lösa bristen på läromedel på egen hand. Men vad händer med de elever som inte får tillgång till läromedel? Är bristen på läromedel till och med en fara för demokratin?

Medverkande: Sara Svanlund, 2:e vice ordf. Lärarnas Riksförbund, Per Kornhall, ordf. Läromedelsförfattarna, Mia Smith, lärare, Edward Jensinger, rektor.
Moderator: Mikael Bruér, universitetsadjunkt.
Arrangör: Lärarnas Riksförbund.

Se seminariet på UR Play. Länk till annan webbplats.


Lärarscenen: Lärartips från Lärargalan

Kl. 10.00–10.30

Innovativa och inspirerande lärare delar med sig av tips på hur du kan utveckla din undervisning. De medverkande lärarna har tilldelats pris i Lärargalan och berättar här hur de lägger upp sin egen undervisning. Dessutom avslöjas de nominerade till årets upplaga av Lärargalan.

Medverkande: Charlotta Granath, Sara Bruun och Alisa Fast, som alla har tilldelats pris vid galan tidigare år.
Moderator: Beata Kull, grundare av stiftelsen Lärargalan.
Arrangör: Lärargalan.


Seminarium: Har skolans demokratiarbete blivit slentrian?

Kl. 10.30–11.00

Antidemokratiska krafter kan inte motverkas med temadagar, enkla debatthandböcker och slentrianmässigt tal om demokrati, enligt forskaren Christer Mattsson. Vad krävs istället och vilket ansvar har skolan?

Medverkande: Svante Tideman, förste vice ordförande Lärarnas Riksförbund; Christer Mattsson, forskare Göteborgs universitet; Anna Grahn, SO-lärare; Tove Lindahl Greve, generalsekreterare Majblomman.
Moderator: Gabriella Ahlström, journalist.
Arrangör: Lärarnas Riksförbund.

Se seminariet på UR Play. Länk till annan webbplats.


Lärarscenen: Litteraturhistoria för en ny generation elever

Kl. 11.00–11.30

Att läsa litteraturhistoria är att få möjligheten att lära känna människor från det förflutna och växa i både bildning och tanke. Läsarna får tillgång till vår litteraturskatt och ser hur de långa linjerna i vår historia vävs samman i det litterära berättandet. Men hur får man gymnasieelever och universitetsstudenter att ta sig an äldre litteratur i en tid när läsandet minskar?

Cecilia Düringer, programledare för P3 Historia och författare till läromedlet "Punkt Litteraturhistoria", samtalar med Carin Franzén, professor i litteraturvetenskap och huvudredaktör för Natur & Kulturs litteraturhistoria, om vad som gör litteraturen allmängiltig och odödlig.
Moderator: Deborah Asarnoj, projektledare Natur & Kultur.
Arrangör: Natur & Kultur.


Lärarscenen: Känsliga frågor, nödvändiga samtal

Kl. 13.00–13.30

I både skola och samhälle kan frågor som berör yttrandefrihet, klimatförändringar, genus, migration, religion och andra brännande ämnen skapa häftiga reaktioner och ibland konflikter. Oavsett vad vi tycker i dessa laddade frågor är det nödvändigt att vi lär oss bygga våra resonemang på vetenskapligt belagd kunskap. Ungdomar behöver få resurser och verktyg för hur de ska hantera och förhålla sig till den mångfald och de åsiktsskillnader som präglar dagens samhälle och som de möter i medier och andra vardagliga sammanhang. I detta seminarium diskuteras hur man som lärare kan bemöta och hantera den här typen av frågor och hur man kan skapa ytor där olika åsikter kan diskuteras.

Medverkande: Karin K Flensner, universitetslektor i utbildningsvetenskap, Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, Roger Säljö, seniorforskare och tidigare professor i pedagogisk psykologi. Moderator: Emma Leijnse, journalist.
Arrangör: Studentlitteratur.


Seminarium: Så kan skolvalen bidra till demokratin

Kl. 14.00–14.30 (ingår i Skolspåret)

I anslutning till riksdagsvalen ordnar många skolor skolval. Ofta får en enskild lärare ansvara för valet och uppdraget ses som något som ligger utanför den ordinarie undervisningen. Hur kan hela skolan involveras och bli delaktig i arbetet med skolvalen och demokratiarbetet?

Medverkande: Åsa Fahlén, ordf. Lärarnas Riksförbund, Charlotta Granath, gymnasielärare, Matz Nilsson, förbundsordf. Sveriges Skolledarförbund, Sören Holmberg, professor, statsvetare valforskning, Göteborgs universitet.
Moderator: Linus Wellander, utvecklingsledare, MUCF.
Arrangör: Lärarnas Riksförbund.

Se seminariet på UR Play. Länk till annan webbplats.


Lärarscenen: När alla tvättar händerna – tvättas även fakta bort? 

Kl. 14.00–14.30

Under pågående pandemi har Emma Frans haft folkbildarens uppgift. Här föreläser hon om hur svårt det är att förklara ett osäkert forskningsläge när upprörda människor kräver starka och effektiva åtgärder, trots att ingen riktigt vet vad som hjälper. Vilka pedagogiska grepp kan vi använda oss av för att nå och hjälpa våra elever att navigera genom en djungel av information och falska påståenden? Och hur påverkas vi alla att tro på saker som inte är sanna?

Medverkande: Emma Frans, doktor i epidemiologi och forskare vid Karolinska Institutet. Emma Frans arbetar med vetenskapskommunikation och har fått såväl Stora journalistpriset som utmärkelsen Årets folkbildare.
Arrangör: Volante.


Lärarscenen: Tvålärarskap – positiv arbetsmiljö för lärare och elever

Kl. 15.00–15.30

Lärares tuffa situation gör att många slutar inom fem år i yrket. Samtidigt upplever lärare som praktiserar tvålärarskap bättre skolprestationer, bättre arbetsmiljö och andra fördelar de inte vill släppa. En lärarduo tycks kunna uppfylla skolans uppdrag bättre än solisten och mycket tyder på att tvålärarskapet har kommit för att stanna. Kan tvålärarskap, med två lärare i klassrummet, vara lösningen som förbättrar lärarnas arbetssituation och samtidigt lyfter elevernas skolprestationer?

Medverkande: Magdalena Lind, förstelärare på Karolinska gymnasiet i Örebro och legitimerad lärare i svenska och historia, Marie Gilbertsson, förstelärare på Karolinska gymnasiet och legitimerad lärare i svenska, svenska som andraspråk och historia, Anders Tidström, högstadielärare i svenska och SO samt frilansjournalist med inriktning på kultur- och resereportage.
Moderator: Emma Leijnse, journalist.
Arrangör: Studentlitteratur.


AA039642

Lärarscenen: Vikten av högläsning

Kl. 16.00–16.30

Högläsning har flera goda effekter på språkutvecklingen och utvecklar barnens fantasi och föreställningsförmåga, det ger bevisad utveckling för språket och ordförrådet redan för yngre barn. Högläsningen kan stärka förmågan för barnen att uttrycka sina tankar och förstå sin omvärld. Ändå läser föräldrar allt mindre för sina barn, samtidigt som lyssnandet på ljudböcker ökar. Ett samtal mellan författare och läsfrämjare om högläsningens magi för barn.

Medverkande: Grethe Rottböll, ordförande i författarförbundet och författare, Elias Våhlund, författare och föreläsare i skolan, Anne-Marie Körling, lärare, läsambassadör och van föreläsare i språkets tjänst.
Moderator: Mia Kempe, förstelärare och 1–7 lärare i Sigtuna kommun.
Arrangör: Rabén & Sjögren.


Tema demokrati

Hur mår demokratin? Med avstamp i hundraårsjubileet av allmänna val i Sverige hade Bokmässan demokrati som ett av sina teman 2021.

Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund

Temat behandlar samtidens utmaningar, historiska perspektiv och framtidens möjligheter. Demokratitemat presenteras av Bokmässan i samarbete med bland andra Lärarnas Riksförbund.

– En likvärdig skola skapar förutsättningar för ett jämlikt och demokratiskt samhälle. Ger vi alla likvärdiga chanser att lyckas i skolan oavsett bakgrund, ger vi samtidigt Sverige som nation mycket bättre möjligheter att utvecklas till ett land som står sig starkt internationellt på alla områden. Det gäller inom kunskap, demokrati, innovation, hälsa och mänskliga rättigheter. Vi behöver ett fördjupande samtal om den svenska skolans framtid i ett allt mer polariserat samhälle. Jag hoppas att Bokmässan kan vara en arena för detta viktiga samtal, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande i Lärarnas Riksförbund.

Bokmässans demokratitema innefattar ett 30-tal seminarier som belyser skolans, bildningens och medie- och informationskunnighetens roll, digitaliseringens och mediernas funktion och uppgift, samt lokala, regionala, nationella och globala perspektiv på demokratin.

Temat presenteras av Bokmässan i samarbete med Lärarnas Riksförbund, kommittén Demokratin 100 år, Globala Torget, Majblomman och Statens medieråd. Tillsammans bjuder vi in svenska och internationella författare, journalister, forskare och debattörer för att ta tempen på och samtala kring hur demokratin står sig inför valet 2022.


Uppdaterad