Lärarens kroppsspråk – ett kraftfullt verktyg för undervisningen

Ett samtal från Bokmässan 2020 med John Steinberg

Vilken betydelse har lärarens röst, rörelsemönster och gester i klassrummet? Hur kan du som är lärare använda blicken, tempot och din plats i rummet för att främja elevernas lärande? John Steinberg, fil. dr i pedagogik, berättar hur du kan använda icke-verbala signaler och budskap för att skapa förtroende, följsamhet och samarbetsvilja hos eleverna.


Fler samtal och seminarier från Lärarscenen på Bokmässan

På den digitala Lärarscenen som arrangeras av Lärarnas Riksförbund kan du fördjupa dig i läsning, lärande och demokrati. Missa inte chansen till kostnadsfri fortbildning när och var du vill.
Se Lärarscenens program