Lärarscenens program

Energi och inspiration för dig som jobbar i skolan.

Lärarscenen ger lärare, studie- och yrkesvägledare och ledare inspiration att utveckla svensk skola. Här sjuder det av nytänkande och dynamik. Här möter du högaktuella personer som utmanar dina tankar och ger uppslag till utveckling i din yrkesroll och som människa.

C-HALLEN, MONTER C03:02, PÅ BOKMÄSSAN I GÖTEBORG

Torsdag 26 september


11:00 - 11:20

Fakta, fejk och fiktion. Källkritik och digital kompetens i undervisningen

I ett föränderligt medielandskap krävs att dina elever har goda ämneskunskaper och uppdaterade digitala färdigheter. Forskaren Thomas Nygren ger konkreta exempel på hur du som lärare kan utveckla dina elevers digitala källkritiska förmåga, utifrån den senaste forskningen på området. Medverkande:
Medverkande: Thomas Nygren, forskare vid Uppsala universitet, Niklas Gårdfeldt Leavy, utgivningschef pedagogik på Natur & Kultur.

11:30 - 11:50

Skolan pratar gärna om hjärnans betydelse – är det klokt?

Just nu är det en hype kring hjärnforskning och hur dess resultat kan bidra till att förbättra lärandet i skolan. Skolan eftersträvar att undervisningen ska bygga på vetenskaplig grund, men neuromyter, d.v.s. myter som bygger på missuppfattningar om forskning eller saknar nödvändig forskningsförankring, riskerar att uppfattas som nya sanningar. Dessa neuromyter sprids lätt och kan få negativa konsekvenser i klassrummet. Hur ska man som lärare förhålla sig till detta? Anita Norlund, docent i pedagogiskt arbete och gymnasielärare, för en diskussion med Jill McCabe om detta aktuella ämne.
Medverkande: Anita Norlund är docent i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås, Jill McCabe är grundskollärare med bred erfarenhet från läromedelsbranschen.

12:00 - 12:20

Lärarpodden: Lars-Johan Åge om att bli bättre på att förhandla och komma överens

Förhandlingsexperten Lars-Johan Åge ger råd om hur du effektivt kan få gehör för tankar och åsikter både på jobbet och privat. Rätt inställning och rätt valda ord hjälper dig att komma överens med även de mest motsträviga motparterna, och ändå bibehålla en god relation.
Medverkande: Lars-Johan Åge, ekonomie doktor på Handelshögskolan i Stockholm och utbildad i förhandling på Harvard Law School.

12:30 - 12:50

Lärarpodden: Okhwa Lee om länderna med världens bästa kunskapsresultat i skolan

Vad är det som gör att elever i vissa länder har mycket goda resultat i internationella kunskapstest? Går de här skillnaderna att förklara på vetenskaplig grund – eller beror det på kultur? Vad krävs för att lärare ska kunna undervisa så att alla elever når kunskapsmålen? Hur bör skolan organiseras?
Medverkande: Okhwa Lee, professor i pedagogik och en av de främsta utbildningsforskarna i Sydkorea.

13:00 - 13:20

Digitalisering i förskolan på vetenstaplig grund. Att följa styrdokument och din egen vision.

Digital kompetens blir allt viktigare i förskolan vilket både läroplanen och den nationella digitaliseringsstrategin slagit fast. Susanne Kjällander visar hur du som förskollärare och rektor kan förverkliga både styrdokument och dina egna visioner om digitalisering i förskolan.
Medverkande: Susanne Kjällander, lektor och förskollärarutbildare vid Stockholms universitet, Niklas Gårdfeldt Leavy, utgivningschef pedagogik på Natur & Kultur.

13:30 - 13:50

Att bygga och coacha läshunger i skolan

Upplevelseindustrin och tekniken utvecklas i rasande fart samtidigt som 2/3 av våra elever växer upp i hem utan högläsning. Den pedagogiska utmaningen är inte längre att lära eleverna att läsa – det är att få eleverna att vilja läsa. Hur bygger och coachar vi läshunger? Maria Björsell ger kunskap, inspiration och praktiska tips att ta med direkt ut i klassrummet.
Medverkande: Maria Björsell

14:00 - 14:20

Så kan vi motverka könsskillnader i skolresultat

Pojkar som grupp uppnår lägre skolresultat än flickor. Det handlar om i vilken utsträckning de når kunskapskraven i ämnen, meritvärde och gymnasiebehörighet. Orsakerna uppstår i ett komplext samspel mellan olika faktorer. Vi diskuterar vad som kan göras för att motverka dessa könsskillnader.
Medverkande: Åsa Ernestam, utredare på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Fredrik Zimmerman, fil.dr. barn- och ungdomsvetenskap och universitetslektor vid Högskolan i Borås, Annika Sjödahl, högstadielärare i engelska och svenska i Enköping, Maria Bohlin, Lärarnas Riksförbund

14:30 - 14:50

Undervisning i förskolan. Att skapa lärande undervisningsmiljöer

Ann S. Pihlgren ger konkreta exempel på hur du som förskolepersonal eller förskolechef kan skapa undervisningsmiljöer i förskolans vardag som stärker barns utveckling. Hon går också igenom vilka didaktiska verktyg som stärker barnens kognition.
Medverkande: Ann S. Pihlgren, forskare och förskole- och skolutvecklare, Niklas Gårdfeldt Leavy, utgivningschef pedagogik på Natur & Kultur.

15:00 - 15:20

Influencers i skolvärlden

Tusentals lärare följer idag Magister Nordström, Micke Hermansson och Kim Sjöberg. De är lärare som inspirerar och motiverar andra lärare i sociala medier och på nätet. Här får du möjlighet att träffa dem live. Vad är det som driver dem att dela med sig? Hur började de? Hur har de lyckats nå ut? Kom och hör dem samtala med Jill McCabe kring sina liv som "influencers".
Medverkande: Rickard Nordström/Magister Nordström, Micke Hermansson, skapare av Grej och the Day, Kim Sjöberg, bloggen Öppet Klassrum, Jill McCabe är grundskollärare och samtalsledare

15:30 - 15:50

Lärarpodden: Patricia Diaz om språkutvecklande undervisning med hjälp av digitala verktyg

Patricia Diaz om hur man kan använda digitala verktyg för språk- och kunskapsutveckling i moderna undervisningssammanhang. Du får tips på framgångsfaktorer för språkutvecklande undervisning som kan användas i alla ämnen.
Medverkande: Patricia Diaz

16:00 - 16:20

Guldäpplets finalister – hur utvecklar vi digital kompetens? Rond 1.

Hur utvecklar vi elevernas digitala kompetens och skolans kollegiala lärande? Presentation i tre ronder, där årets finalister i var sin programpunkt berättar om sitt arbete.
Programpunkten leds av Peter Becker, juryn för Guldäpplet.
Arrangör: Stiftelsen DIU och Guldäpplets partners
Medverkande: Peter Becker, Lena Nydahl, Åsa Fahlen
Guldäpplets finalister

16:30 - 16:50

Guldäpplets finalister – hur utvecklar vi digital kompetens? Rond 2.


17:00 - 17:20

Guldäpplets finalister – hur utvecklar vi digital kompetens? Rond 3.


Fredag 27 september


09:30 - 09:50

Läsning på alla språk

Helena Bross och Magnus Ljunggrens lättlästa böcker ligger ständigt på topplistorna. Nu kommer deras populära serier om Klass 1B respektive Riddarskolan på arabiska. Om vikten av tillgång till litteratur på sitt modersmål och hur man kan jobba med svenska och arabiska texter parallellt i klassrummet.
Medverkande: Helena Bross, Magnus Ljunggren. Moderator: Ulrika Caperius

10:00 - 10:20

Hjärnan, skärmarna och hälsan

Anders Hansen hur hjärnan påverkas av vår digitala värld och vad mobiler, mindre sömn och mer stillasittande gör med välmående och förmågan att lära sig saker. Men det betyder inte att du står maktlös – du kan ganska enkelt göra små förändringar som gör stor skillnad. Utifrån det vi vet idag och den forskning som än så länge finns på området berättar han hur den digitala livsstilen påverkar våra tankemässiga förmågor och hur vi mår och vilka grundläggande mekanismer i oss människor som gör oss så besatta av våra mobiler. Han diskuterar hur mobiler och digitala verktyg påverkar inlärning och framförallt hälsan hos barn och unga.
Medverkande: Anders Hansen

10:30 - 10:50

Prisutdelning: Årets språkliga eldsjäl 2019

Årets språkliga eldsjäl är ett pris som delas ut till en skicklig och uppskattad modersmålslärare.
Medverkande: Åsa Fahlén och pristagare

11:00 - 11:20

Högläsning i förskoleklass – en väg till språkutveckling

Maria Heimer samtalar med Fil. dr Ann S. Pihlgren om hur man kan arbeta med högläsning så att den blir så språkutvecklande som möjligt. Maria och Ann diskuterar olika aktiviteter som bidrar till att eleverna utvecklar sitt språk, fördjupar sin förståelse och själv blir läsande individer.
Medverkande: Ann S. Pihlgren är fil.dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute,
Maria Heimer, författare, skolbibliotekarie, lärare och omtyckt föreläsare

11:30 - 11:50

Tydliggörande pedagogik i förskolan. Att få med alla barn i barngruppen

För en del barn kan vardagliga situationer på förskolan skapa stress och oro, ofta helt i onödan! David Edfelt berättar om hur förskolepersonal kan arbeta med tydliggörande pedagogik, som exempelvis bildstöd, för att göra förskolan begriplig, hanterbar och meningsfull för alla barn i barngruppen.
Medverkande: David Edfelt handledare och utbildare vid Stockholms universitet, Niklas Gårdfeldt Leavy, utgivningschef pedagogik på Natur & Kultur.

12:00 - 12:50

Prisutdelning Läromedelsförfattarpriset Lärkan och debutantpriset Lärkungen

Vad vore skolan utan högkvalitativa läromedel? För att lyfta fram skickliga läromedelsförfattare och för att lyfta författargärningen delar SLFF varje år ut pris till läromedelsförfattare. Priset Lärkan delas ut till etablerade författare. Debutantpriset Lärkungen ges till nya läromedelsförfattare.

13:00 - 13:20

En jämställd skola. Från #metoo till organiserad skolutveckling

Trots krav på att jämställdhet ska vara en del av skolans verksamhet arbetar få skolor systematiskt med frågan. Ska förändring ske behövs ett konkret och långsiktigt jämställdhetsarbete från ledningsnivå ner på klassrumsnivå. Mia Heikkilä berättar om hur det arbetet kan organiseras.
Medverkande: Mia Heikkilä, forskningsledare i förskolepedagogik vid Åbo Akademi, Niklas Gårdfeldt Leavy, utgivningschef pedagogik på Natur & Kultur.

13:30 - 13:50

Maxa författarbesöket

Har du bokat en författare till din skola? Anette Eggert, Mårten Melin och Malin Stehn har tillsammans träffat tusentals elever från F-klass till årskurs 9. Hör deras bästa tips om förberedelser, hur ni får ut det bästa av besöket och hur eleverna kan arbeta vidare efteråt.
Medverkande: Anette Eggert, Mårten Melin, Malin Stehn, Sara Svanlund

14:00 - 14:20

Framtidens skola – så kan den bli bättre

Inte ens kommunernas egna skolpolitiker är övertygade om kommunernas förmåga att finansiera grundskolan under det kommande decenniet visar en undersökning från Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund. Men hur ska situationen lösas?
Medverkande: Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund, Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund om möjligheter för svensk skola.

14:25 - 14:45

Ont eller gott om tid - det är frågan

I en värld där allting rusar fram och du ständigt har en gnagande känsla av att du har missat något, kommer Bodil Jönsson med en utmanande tanke. Tänk om det bara är dina hjärnspöken. Tänk om du i själva verket har väldigt gott om tid. Hör hennes resonemang kring inställningen till tid.
Medverkande: Bodil Jönsson, Maria Bohlin

15:00 - 15:20

Så lyckas eleverna med texttyper

Sara Erebrandt och Kristina Lundgren delar med sig av konkreta tips om hur de (som lärare) arbetar med cirkelmodellen i sin undervisning i svenska i årskurs 4-6 och berättar vilka resultat de ser av sitt arbetssätt. Sara och Kristina diskuterar också värdebaserad undervisning och vikten av att eleverna skriver texter till verkliga mottagare.
Sara Erebrandt är 1-7-lärare och undervisar på mellanstadiet på Sandhultskolan strax utanför Borås. Hon har lång erfarenhet av att arbeta i mångkulturella områden samt undervisning med digitala verktyg och multimodala texter.
Kristina Lundgren är 1-7-lärare och undervisar på mellanstadiet på Sandhultskolan strax utanför Borås. Hon är förstelärare i svenska och har varit handledare inom Läslyftet. Även Kristina har många års erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg och multimodala texter.

15:30 - 15:50

Vem är jag och vad ska jag bli?

Ungas vägval i djungeln av möjligheter och hinder

Vem är jag nu och vad ska jag bli? Vilka möjligheter har jag att forma mitt liv som jag själv vill? Så kan föräldrar, lärare och studie- och yrkesvägledare stötta eleverna i de stora vägvalen, få dem att lyfta blicken och planera sina liv.
Medverkande: Charlotta Granath, Anette Svensson, Maria Bohlin

16:00 - 16:20

Rätt eller fel? Juristens tips för att få unga att Fatta lagen!

Många unga känner inte till sina rättigheter och skyldigheter. Vad är en förolämpning och vad är förtal? Får man jobba svart? Vad betyder samtycke vid sex? Får man slåss om båda vill? Får polisen trycka upp mig mot en vägg? Vad händer om jag snattar? Vad ska jag göra om jag blir utsatt för ett brott?
Juristen och författaren Dona Hariri vill göra lagen tillgänglig för alla medborgare och ge oss rätten till vår rätt. I boken Fatta lagen! förklarar hon lagen på ett sätt som alla kan förstå och den kan användas för diskussioner i skolan.
Dona Hariri ser juridiken som ett verktyg för inkludering och jämställdhet. Hon initierade gratis juridisk hjälp på Stockholms Central till asylsökande hösten 2015, ger rådgivning på Husby bibliotek varje vecka och har även turnerat på gymnasieskolor under namnet We change. Aktuell med boken Fatta lagen! En bok för unga där lagen förklaras på ett sätt som alla kan förstå.
Medverkande: Dona Hariri, Sara Svanlund

16:30 - 16:50

Till bildningens försvar. Den svåra konsten att veta tillsammans

Bildning är nödvändigt i en tid som plågas av splittring. Paradoxalt nog vet dagens människor mer än någonsin – men vet allt mindre tillsammans. Därför behövs en uppdaterad förståelse av bildning – en kunskap som gör att vi kan tala om allt vi har gemensamt. Sverker Sörlin om vikten av bildning.
Medverkande: Sverker Sörlin, idéhistoriker och författare, Niklas Gårdfeldt Leavy, utgivningschef pedagogik på Natur & Kultur.

17:00 - 17:20

Så väcker du läslust i klassrummet – utifrån praktik och vetenskaplig grund

För in lustläsningen i klassrummet! Läsning ska vara roligt, inte en prestation. Läsforskaren Karin Taube samtalar med lättlästförfattaren Kerstin Lundberg Hahn om att skapa ett jämställt och likvärdigt läsklimat i klassrummet trots elevers olika förutsättningar, exempelvis med lättläst litteratur.
Medverkande: Karin Taube, Kerstin Lundberg Hahn

17:30 - 17:50

När Google inte kan hjälpa dig - fantastiska faktaböcker

I en tid av förenklade budskap, faktaresistens och fake news behövs faktaboken mer än någonsin. Tre hängivna faktaboksförfattare om konsten att förklara komplexa sammanhang begripligt men korrekt och varför faktaboken fortfarande är överlägsen Google.
Medverkande: Micke Hermansson, Sarah Sheppard, Matilda Westerman

18:00 - 18:20

Två historiska kvinnliga förebilder - Lovisa Ulrika och Karin Månsdotter

Vilken bild av kvinnor och män får dagens skolelever genom sina historieböcker? i de nya böckerna om Karins Månsdotter och Lovisa Ulrika kliver en annan bild av kvinnliga regenter fram. De är båda drottningar som stiger fram i egen person – som makthavare, politiskt trumfkort och förebild.
Medverkande: David Lindén, Claes Rainer och Nils Tamm
Claes Rainer är historikern och processjuristen som i "Lovisa Ulrika" kombinerat ett livslångt brinnande historieintresse med sin analytiska förmåga som ombud i domstolsprocesser.
David Lindén är historiker, forskare och journalist som specialiserat sig på maktens eviga mekanismer genom seklerna. Hans första bok handlade om Gustav Vasas mentor Hemming Gadh, men han har också skrivit om Gustav II Adolfs lärare Johan Skytte. Boken om Karin Månsdotter är David Lindéns första i en planerad serie om viktiga personer och händelser i svensk historia.


Lördag 28 september


09:30 - 09:50

RFSU:s bästa tips – Så kan du prata om kropp och sexualitet med barn

Att prata om kropp, sex och känslor är inte alltid det lättaste och som vuxen är det lätt att känna sig osäker. Vi på RFSU ger dig tips på hur du kan prata om sexualitet och relationer med ditt barn eller dina elever. Vi presenterar också vår nya tidning för barn på lågstadiet och vår nya fullproppade metodbank för dig som undervisar om sexualitet och relationer.

10:00 - 10:20

Att skratta sig till läsförståelse

Så leder du in nybörjarläsaren i texten med humor och knas. Maria Frensborg är aktuell med Morris Molin – På iskallt uppdrag, första delen i en ny bokserie med drastisk humor och knäppa upptåg för mellanstadieläsaren. Johan Unenge och Måns Gahrton är aktuell med bok nr 18 om Hotell Gyllene Knorren.
Medverkande: Maria Frensborg, Johan Unenge, Måns Gahrton. Moderator: Eva Dahlin

  • 10:30 - 10:50

Medie- och informationskunskap i ett digitalt klassrum

Ungdomar och studenter i alla åldrar navigerar idag i en allt mer komplex informations- och kommunikationsmiljö. Det finns mer att läsa, höra och se än någonsin tidigare från en allt större skara av skribenter och skapare, var och en med sina respektive synpunkter och uttryckssätt. Dessa snabba förändringar i vårt informations- och kommunikationslandskap har skapat behovet av bättre information, teknik och mediekompetenser bland alla människor. Twitter och UNESCO har arbetat tillsammans sedan mitten av 2018 för att främja konversationen kring medie- och informationskunskap. I år lanserar de en ny guide avsedd för lärare som vill utforma lektioner kring medie- och informationskunskap. Med denna guide kan du förbereda dina elever på att bli informerade, kreativa och engagerade – online och offline – vilket bidrar till en positiv samhällsförändring. Vi använder termerna lärare och klassrum i bredast möjliga mening – en stor del av innehållet kommer att vara lika användbart för föräldrar som det är för lärare. Så oavsett om ditt fokus är på medie- och informationskunskap eller att vårda goda onlinevanor eller andra sociala kompetenser, kommer det att finnas något här för dig.
Medverkande: Ylwa Pettersson, Twitter

11:00 - 11:20

Årets bästa examensarbete 2019

Vem har skrivit årets bästa examensarbete? Kom och låt dig inspireras och gratulera de studenter som utmärkt sig med framsynta och välformulerade uppsatser som har betydelse för läraryrket. Ett examensarbete blir ofta startpunkten på ett yrkesliv med livslångt lärande på vetenskaplig grund. Detta vill Lärarnas Riksförbund uppmärksamma med priset Årets bästa examensarbete.

11:30 - 11:50

Obekväma sanningar om skolans digitalisering – och hur vi går vidare

Hur står det egentligen till med digitaliseringen i den svenska skolan, och är den verkligen så avgörande för elevernas kunskapsinhämtning som vissa tycks tro? Debattörerna Per Kornhall och Isak Skogstad utvärderar digitaliseringens fram- och baksidor och visar hur vi kan ta nästa steg.
Medverkande: Per Kornhall, skolstrateg och författare, Isak Skogstad, gymnasielärare och skribent, Niklas Gårdfeldt Leavy, utgivningschef pedagogik på Natur & Kultur.

12:00 - 12:20

Till bildningens försvar. Den svåra konsten att veta tillsammans

Bildning är nödvändigt i en tid som plågas av splittring. Paradoxalt nog vet dagens människor mer än någonsin – men vet allt mindre tillsammans. Därför behövs en uppdaterad förståelse av bildning – en kunskap som gör att vi kan tala om allt vi har gemensamt. Sverker Sörlin om vikten av bildning.
Medverkande: Sverker Sörlin, idéhistoriker och författare, i ett samtal med Niklas Gårdfeldt Leavy, utgivningschef pedagogik på Natur & Kultur.

12:30 - 12:50

Fantasi ÄR kunskap – så kan minnesteknik från världsmästaren hjälpa dina elever

Världsmästaren i minne, Jonas von Essen, är aktuell med en ny bok där han lär ut studieteknik för barn & ungdomar från mellanstadiet upp till gymnasiet. Med hjälp av tusenåriga minnestekniker lär han oss hur vi kan minnas information. Om allt från världen, rymden, glosor och historia.
Medverkande: Jonas von Essen

13:00 - 13:20

Nordisk folktro och källkritik

I alla tider har människor försökt förklara det de inte förstått. I gammal folktro kunde saker som naturfenomen och olyckor förklaras med väsen. Folktron hjälpte människor att förstå och hantera det skrämmande och okontrollerbara i livet. Så uppstod berättelser om väsen som troll, mylingar och maror.
I sin nya bok Väsenologi presenterar Ingela Korsell tolv väsen ur den nordiska folktron, med fakta, förklaringar om vad de kan ha betytt för människor som levde förr och med varsin sägen som har berättats om dem. Det är läskigt, sorgligt, roligt och lite snuskigt! Men när man pratar om vad man trodde på förr bör man också prata om varför men också vad man tror på nu, och varför. För var uppstår tron och vad är egentligen dess källa.
Medverkande: Ingela Korsell, Sten Hagberg

13:30 - 13:50

Lärarpodden: Åsa Wikforss om kunskap, alternativa fakta och hur vi tar till oss information

Vad är egentligen kunskap? Vems sanning är den rätta? Hur tar vi till oss kunskaper och hur lär vi oss nya saker? Åsa Wikforss om psykologiska mekanismer som ligger bakom kunskapsresistens och hur vi kan motverka dem.
Medverkande: Åsa Wikforss, Maria Bohlin

14:00 - 14:20

Reload – bli återhämtningssmart!

Det behöver inte vara farligt att stressa, men det är farligt att inte återhämta sig. Lär dig hantera din vardag och forma ett roligare liv där du orkar mer. Förstå hur du fysiskt och mentalt laddar dina batterier, och återhämta dig utan att skära ner på sådant du tycker är roligt.
Medverkande: Catharina Enblad Nordlund, Henrik Fexeus

14:30 - 14:50

En hjärna under stress - så skapar du bättre förutsättningar för din hjärna

Hjärnforskaren Katarina Gospic förklarar hur vår hjärna påverkas och stressas av den miljö vi vistas i och av informationsflödet. Hon berättar hur du kan skapa bättre förutsättningar för din hjärna, en bättre lärmiljö för eleverna och verka för en bättre arbetsmiljö.
Medverkande: Katarina Gospic, Maria Bohlin

15:00 - 15:20

Att skriva för och med barn

Mårten är författare, utbildad bibliotekarie och skrivpedagog. Förutom författarbesök på skolor håller han även skrivarkurser för barn och ungdomar. Med praktiska skrivövningar entusiasmerar han barn till att skriva berättelser och poesi. Aktuell bl a med poesiboken för barn Min längtan kvar.
Mårten Melin, Sten Hagberg

15:30 - 15:50

Berättande i digitala spel - hur olika kulturformer kan samverka och influera unga

Att berätta en historia är en av litteraturens grundstenar. Men hur funkar det med berättade i spel? Kan spel användas som berättandeform och hur kan detta användas i framtiden? Hur kan kulturformer som teater, konst och spelkultur samverka för att skapa innehåll för en ny generation?
Medverkande: Sara Bergmark Elfgren, Felix Gyllenstig Serrao, Tau Petersson, Max Horttanainen

16:00 - 16:20

Hur mörkt får det bli?

Mian Lodalen och Maria Ahlsdotter har i boken I döden för dig skildrat social utsatthet, våldsfantasier och självmordstankar. Hur långt kan man som författare gå i den här typen av skildringar, och hur pratar man om ämnet i klassrummet? Till boken finns en lärarhandledning av Jenny Edvardsson.
Medverkande: Mian Lodalen, Maria Ahlsdotter

16:30 - 16:50

Pojkarna halkar efter i skolan – så kan vi få fler att lyckas

Gruppen pojkar lämnar grundskolan med ett meritvärde närmare 30 poäng under det för flickor. Mer än var femte pojke gör det utan behörighet till gymnasiet. Forskning visar att det finns mycket lärare och andra vuxna kan göra för att vända utvecklingen – till nytta både för pojkar och flickor.
Medverkande: Fredrik Zimmerman


Söndag 29 september

09:30 - 09:50

Vems sanning är sann?

Stämmer det att falska nyheter sprids snabbare än korrekta? Hur lär vi ut källkritik till barn på bästa sätt, och hur tillämpar vi den i våra egna liv? Emma Frans och Mats Strandberg om vetenskapligt förhållningssätt, tvärsäkerhet och dialogen med hennes egen inre idiot.
Medverkande: Emma Frans, Mats Strandberg

10:00 - 10:20

Motivation och engagemang med gamification

Adam Palmquist, legitimerad lärare och doktorand på högskolan i Skövde, och författare till boken Det spelifierade klassrummet, berättar om hur gamification kan användas i skolan för att motivera och engagera eleverna till skolarbete.
Medverkande: Adam Palmquist

10:30 - 10:50

Ta en paus och få mer gjort

Att ta pauser ger många positiva effekter. Och det betyder inte att du är lat eller bara slappar. En paus behöver ju inte vara passiv, utan kan bestå av att du byter aktivitet och gör någonting helt annat. Att ta paus på jobbet är en rättighet du har. Ta den tillvara och gör det bästa av den.
Medverkande: Patrik Hadenius, Maria Bohlin

11:00 - 11:20

Nassim Nicholas Taleb – Skin in the game

Nassim Nicholas Talebs budskap i ilskna boken Skin in the Game: "Den som inte har något att förlora bör heller inte ha något att säga till om". För den som behöver vässa argumenten i debatten med klåfingriga skolbyråkrater och -politiker finns här förmodligen de bästa verktygen.
Medverkande: Nassim Nicholas Taleb

11:30 - 11:50

Hantera din stress, förändra din situation och få ett skönare liv

Psykolog Anna Bennich förklarar vad det är som händer när stress lamslår dig eller får dig att gå upp i spinn, och ger tips på hur du kan hantera det. Lärarnas Riksförbund berättar om dina rättigheter på jobbet, vad din arbetsgivare kan göra och om olika möjligheter du har som arbetstagare.
Medverkande: Anna Bennich, Maria Bohlin

12:00 - 12:20

Lärarpodden: Martin Ingvar om hur vår hjärna funkar. Och om hur AI kan kopiera den.

Vad är det som händer när vi tänker, minns och lär oss nya saker? Och vad är det som skiljer en hjärna från artificiell intelligens? Hjärnforskaren Martin Ingvar om hur tänkandets mekanik fungerar och hur det kan överföras på artificiell intelligens. Kan gåtan knäckas om vår kognitiva förmåga?
Medverkande: Martin Ingvar, Maria Bohlin

12:30 - 12:50

Stolthet som strategi

Stolthet är en oupptäckt resurskälla både för dig som person, för dina elever och för hela arbetsplatsen.
Förmågan att känna stolthet är en medfödd egenskap som uttycker värdighet och självrespekt. Och känslan sprider sig som ringar på vattnet. Här får du tips på hur du använder din egen stolthet.
Medverkande: Elin Alsiok, Caroline Stenbacka Nordström

13:00 - 13:20

Mitt land, mitt liv, min skola

Hur ser skolsystem, utbildningshistoria och bildningskanon ut i de länder varifrån många elever i svensk skola kommer? UR ger värdefulla insikter om olika länders förhållande till utbildning. På Lärarscenen får du inblick i skolsystemen i Syrien och Afghanistan.
Medverkande: Hamid Zafar, Anna Hammarén, Anna Maria Höglund

13:30 - 13:50

Lärarpodden: Storebror Facebook ser dig. Mattias Beijmo om övervakning och yttrandefrihet

Hur kan vi se till att säkra digitaliseringens möjligheter att skapa en bättre värld? Men samtidigt hindra att stater och privata aktörer använder förändringen till syften som slår ut mänskliga rättigheter? Eller bidrar till ofrihet. Digitaliseringen är den största förändringen av världen och samhället sedan den industriella revolutionen, och de unga idag kommer som vuxna kunna skörda många positiva effekter som digital teknik och kommunikation ger. Men alltför sällan pratas det om de enorma utmaningar och faror som digitaliseringen innebär, och medvetenheten hos de unga måste uppdateras och höjas. Författaren och IT-experten Mattias Beijmo tar oss med på en skrämmande resa om övervakningsekonomin, hat och yttrandefrihet online samt de mörka, okända sidorna hos Google, Facebook och de andra.
Mattias Beijmo är aktuell med boken De kan inte stoppa oss och utställningen I’m Alive – mobil teknik på liv och död på Tekniska museet.
Medverkande: Mattias Beijmo, Maria Bohlin

14:00 - 14:20

Digitala spel i ungas liv och varför du som lärare och vuxen ska bry dig

80 procent av alla ungdomar spelar digitala spel men ändå är förståelsen från vuxna näst intill obefintlig. Varför är det så och hur kan digitala spel bli en del i den pedagogiska undervisningen?
Medverkande: Felix Gyllenstig Serrao, Ann-Therese Enarsson, Adam Palmqvist. Moderator: Anna Erlandsson

Bokmässebiljetter till medlemspris

Som medlem i Lärarnas Riksförbund kan du beställa rabatterade entrébiljetter och seminariekort till Bokmässan.
Läs mer och beställ din biljett.


Skolspåret

I Bokmässans seminarieprogram finns ett särskilt skolspår med aktuella författare, brännande debatt­ämnen och diskussioner för dig som arbetar inom skola och utbildning.
Läs mer om SkolspåretPDF

Få svar på dina fackliga frågor i LR:s monter

Besök oss i monter C04:20 på mässan och få tips för ett hållbart arbetsliv.

Passa också på att delta i vår tävling om ett klassrumsbibliotek med noveller från Novellix.

Under Bokmässan twittrar vi under #bokmassan