Psykisk hälsa viktig för lärandet – så kan du arbeta hälsofrämjande i skolan

Ett samtal från Bokmässan 2020 med Kristina Bähr

Genom att främja elevers psykiska hälsa skapar vi bättre förutsättningar för dem att må bra och lyckas i skolan och livet. Skolöverläkaren Kristina Bähr om hur vuxna i skolan kan stärka elevers psykiska hälsa och hjälpa alla elever att lyckas i skolarbetet.


Fler samtal och seminarier från Lärarscenen på Bokmässan

På den digitala Lärarscenen som arrangeras av Lärarnas Riksförbund kan du fördjupa dig i läsning, lärande och demokrati. Missa inte chansen till kostnadsfri fortbildning när och var du vill.
Se Lärarscenens program