Central facklig utbildning, Steg 4

Det här är steg 4 och det sista steget i den centrala fackliga utbildningen 2019/20.

Om innehållet

Utbildningen ingår i den centrala fackliga utbildningen 2019/20, som bygger vidare på förbundets fackliga grundkurs (FGK).

Innehåll i Steg 4

  • Arbetsskyldighet, uppsägning av personliga skäl och avsked
  • Diskriminering, arbetsmiljö med fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering

Målgrupp

Deltagare som gått Steg 3, den 11-13 mars 2020, kallas till denna kurs.

Den centrala fackliga utbildningen riktar sig till dig som är nyvald kommun- eller föreningsombud (eller biträdande) eller koncernombud.