Central facklig utbildning 2020/2021

Den centrala fackliga utbildningen, CFU, består av fyra steg à tre dagar. I normalfallet fullgör du två utbildningssteg per termin.

Information
Evenemang för

Särskilt inbjudna i separat kallelse

Arrangör

Lärarnas Riksförbund

Datum

ons 22 jan 2020—ons 21 apr 2021

Tid

10:30

Anmälan

Om innehållet

Utbildningen bygger vidare på förbundets fackliga grundkurs (FGK).

Utbildningarna genomförs i internatform på en kursgård i Stockholms närhet. Det innebär att alla deltagare övernattar två nätter vid varje kurstillfälle på kursgården.

Utbildningens innehåll

 • Steg 1
  Facklig förtroendeman i lag och kollektivavtal
  Förhandling, medbestämmande och samverkan.
 • Steg 2
  Lön - löneavtal, löneförhandlingar, lokal lönebildning
  Arbetstid – arbetstid i lag och kollektivavtal såväl centrala som lokala arbetstidsavtal.
 • Steg 3
  Arbetsrättsliga konsekvenser i samband med lärares ansvar
  och tillsynsplikt
  Anställningens ingående, anställningsformer, och arbetsbrist.
 • Steg 4
  Arbetsskyldighet, uppsägning av personliga skäl och avsked
  Diskriminering, arbetsmiljö med fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är nyvalt kommun- eller föreningsombud (eller biträdande) eller koncernombud.

Utbildningen är en vidareutbildning efter FGK. Detta förutsätter att du gått hela den fackliga grundkursen som anordnas i ditt distrikt.

Denna utbildning avser inte dig som tidigare genomgått förbundets "centrala blockutbildning".

Anmälan

Anmälan till denna kurs kan göras från och med den 10 oktober 2019.
Sista anmälningsdag är den 22 november.

Antal platser är begränsat då utbildningen är väldigt populär

Finns det fler ombud i din förening som behöver gå kursen nu? Prata då ihop er med och bestäm tillsammans vem som har störst behov av att påbörja utbildningen denna termin. Ange prioritetsordning vid anmälan.


Programinnehåll