Central facklig utbildning, Steg 3

Det här är steg 3 i den centrala fackliga utbildningen 2020/21, som sammanlagt består av fyra steg.

Om innehållet

Utbildningen ingår i den centrala fackliga utbildningen 2020/21, som bygger vidare på förbundets fackliga grundkurs (FGK).

Innehåll i Steg 3

  • Arbetsrättsliga konsekvenser i samband med lärares ansvar
    och tillsynsplikt.
  • Anställningens ingående, anställningsformer, och arbetsbrist.

Målgrupp

Deltagare som gått Steg 2, den 9-11 september 2020, kallas till denna kurs.

Den centrala fackliga utbildningen riktar sig till dig som är nyvald kommun- eller föreningsombud (eller biträdande) eller koncernombud.