Central facklig utbildning 2021

Den centrala fackliga utbildningen, CFU, består av fyra steg à tre dagar. I normalfallet fullgör du två utbildningssteg per termin.

Information
Evenemang för

Särskilt inbjudna i separat kallelse

Arrangör

Lärarnas Riksförbund

Datum

ons 27 jan 2021—ons 1 dec 2021

Tid

10:30

Anmälan

Om innehållet

Utbildningen bygger vidare på förbundets fackliga grundkurs (FGK).

Utbildningarna genomförs i internatform på en kursgård i Stockholms närhet. Det innebär att alla deltagare övernattar två nätter vid varje kurstillfälle på kursgården.

Utbildningens innehåll

 • Steg 1
  Facklig förtroendeman i lag och kollektivavtal
  Förhandling, medbestämmande och samverkan.
 • Steg 2
  Lön - löneavtal, löneförhandlingar, lokal lönebildning
  Arbetstid – arbetstid i lag och kollektivavtal såväl centrala som lokala arbetstidsavtal.
 • Steg 3
  Arbetsrättsliga konsekvenser i samband med lärares ansvar
  och tillsynsplikt
  Anställningens ingående, anställningsformer, och arbetsbrist.
 • Steg 4
  Arbetsskyldighet, uppsägning av personliga skäl och avsked
  Diskriminering, arbetsmiljö med fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är nyvalt kommun- eller föreningsombud (eller biträdande) eller koncernombud.

Utbildningen är en vidareutbildning efter FGK. Detta förutsätter att du gått hela den fackliga grundkursen som anordnas i ditt distrikt.

Denna utbildning avser inte dig som tidigare genomgått förbundets "centrala blockutbildning".

Anmälan

Anmälan till denna kurs kan göras från och med den 5 oktober 2020.
Sista anmälningsdag är den 22 november.

Antal platser är begränsat då utbildningen är väldigt populär

Finns det fler ombud i din förening som behöver gå kursen nu? Prata då ihop er med och bestäm tillsammans vem som har störst behov av att påbörja utbildningen denna termin. Ange prioritetsordning vid anmälan.