CFU vårterminen 2022

Central facklig utbildning för föreningsombud och biträdande

Du som är nyvalt föreningsombud, eller biträdande, är välkommen att anmäla dig till ombudsutbildningen för Föreningsombud, som består av tre steg. Efter fullgjord utbildning erhåller du ett intyg.

Information
Evenemang för

Särskilt inbjudna i separat kallelse

Kostnad

Gratis för ombud

Arrangör

Lärarnas Riksförbund

Datum

mån 7 feb 2022—tors 29 sep 2022

Tid

08:00

Plats

Stockholm

Om innehållet i Central facklig utbildning för Föreningsombud

Syftet med utbildningen är att kvalitetssäkra ditt fackliga arbete i de sammanhang som förekommer centralt hos din arbetsgivare.

Efter fullgjord utbildning erhåller du ett intyg.

Steg-1

Steg 1 är en kurs på fyra (4) dagar med både föreläsningar och praktiska tillämpningar. Genomförs på en kurs- eller konferensgård.

Kursmoment som ingår i steg-1:

 • Medbestämmande (MBL, lagens inledande bestämmelser.
 • Föreningsrätt.
 • Förhandlingsrätt.
 • Rätt till information.
 • Inflytande och förhandlingsprocessen.
 • Olika förhandlingar; inflytande och lokala kollektivavtalsförhandlingar.
 • Förhandlingskunskap och värdeskapande förhandling.
 • Förhandlingsformalia i MBL
 • Ombudsrollen och uppdraget gentemot arbetsgivaren.
 • Kommunikation, sakfrågor och relation.
 • Samverkan och samverkansavtal, skillnad MBL och Samverkansavtal.

Steg-2

Steg 2 består av åtta (8) olika digitala föreläsningar på 3 timmar vid olika tillfällen.

Kursmoment som ingår i steg-2:

 1. Lön och löneavtal.
 2. FML (Lagen om fackliga förtroendemän), om gränserna för det fackliga uppdraget.
 3. Uppsägning på grund av arbetsbrist.
 4. Uppsägning av personliga skäl och avsked.
 5. Arbetsmiljölagstiftningen och hur den fungerar.
 6. Avtalsgenomgång, separat för respektive avtalsområde.
 7. Ekonomi, budget och statsbidrag.
 8. Specifika och särskiljande frågor för föreningsombud inom privat sektor.

Anm. Föreläsning 8 är enbart för dig som jobbar inom privat sektor.

Steg-3

Steg 3 är en kurs på fyra (4) dagar med både föreläsningar och praktiska tillämpningar. Genomförs på en kurs- eller konferensgård.

Kursmoment som ingår i steg-3:

 • Anställningens ingående, att vara anställd, arbetsskyldighet och omplacering.
 • Arbetsrättsliga konsekvenser i samband med lärares ansvar och tillsynsplikt.
 • Diskriminering och arbetsmiljö
  Arbetstid och arbetstidsmetoden.

Målgrupp

CFU-utbildningen riktar sig till dig som är nyvalt föreningsombud, eller biträdande.

Förkunskaper krävs

Förutsättningar för att delta i utbildningen är:

 • att du genomgått hela den fackliga grundkursen (FGK) i ditt distrikt
 • att du är registrerad hos Lärarnas Riksförbund som föreningsombud eller biträdande föreningsombud.

Kostnader

Lärarnas Riksförbund betalar din resa och ditt uppehälle.

Anmälan

Anmälan sker genom anmälan till CFU steg-1. Se aktivitet längre ner. Anmälan ska vara Lärarnas Riksförbund tillhanda senast den 3 december 2021.

Anmälan är bindande och gäller för hela utbildningen, det vill säga alla tre stegen. När du genomfört steg 1 kommer du att kallas till efterföljande steg per automatik.

Bekräftelse

Besked om du antagits till utbildningen lämnas via e-post under vecka 49 där mer information om fortsättningen bifogas.

Begränsat antal platser

Om det finns fler nya ombud i din förening, ber vi att ni tillsammans prioriterar vem av er som har störst behov av att påbörja utbildningen vid det här kurstillfället och vem som kan vänta till nästa termin. Ange prioritetsordning på anmälan.

PrograminnehållVid frågor kontakta

Ulrika Carlsson